โปรโมชั่น - เวสเทิร์น ยูเนี่ยน


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ลูกค้าสามารถขอรับสติกเกอร์ 1 ดวงต่อ 1 รายการรับ-ส่งเงิน ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินใด ๆ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ที่ให้บริการโอนเงินผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
 2. ลูกค้าสะสมสติกเกอร์และยื่นเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตนเองทีสาขา/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารฯ หรือ ส่งเอกสารรับของกำนัลมาที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ชั้น 11 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 191 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรับของกำนัลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
  • สติกเกอร์เวสเทิร์นยูเนียน
  • คู่ฉบับใบเสร็จทำรายการรับ-ส่งเงินที่ธนาคารฯ ออกไว้เป็นหลักฐานการรับ-ส่งเงินตัวจริง
  • แบบฟอร์มแลกรับของกำนัลและ
  • สำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้าที่มีรูปถ่ายยังไม่หมดอายุลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ธนาคารฯ กำหนดให้ลูกค้าแลกของกำนัลตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้
  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 เม.ย. 59
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
  • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 59
  • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 60
 4. สำหรับร่มกันแดดยูโอบี, กระเป๋าช้อปปิ้งยูโอบีพับเก็บได้, กระเป๋าราเฟีย โปโล และ ตุ๊กตา มินิ ยู-บีเวอร์ ลูกค้าสามารถรับได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ที่ยื่นเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ขอรับของกำนัล; สำหรับบัตรกำนัล เทสโก้โลตัส ลูกค้าสามารถรับได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ที่ยื่นเอกสารได้ภายใน 90 วันทำการนับจากวันที่ขอรับของกำนัล;  สำหรับของกำนัลอื่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจะเป็นผู้จัดส่งของกำนัลให้แก่ท่านตามสถานที่ที่ระบุไว้แบบฟอร์มภายใน 90 วัน โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ
 5. ในกรณีที่ของกำนัลบางรายการหมดสต๊อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของกำนัลที่มีคุณภาพและราคาที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. หากของกำนัลที่ท่านได้รับ ได้แก่ ร่มกันแดดยูโอบี, กระเป๋าช้อปปิ้งยูโอบีพับเก็บได้, กระเป๋าราเฟีย โปโล และตุ๊กตา มินิ ยู-บีเวอร์ มีการชำรุดเสียหาย ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนของกำนัลได้ที่สาขาของธนาคารที่ท่านแลกภายใน 7 วันนับจากวันที่แลกของกำนัล

  ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต/จำหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าและจัดส่ง กรณีที่ของกำนัลที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย มีข้อบกพร่อง หรือสูญหายในระหว่างจัดส่ง กรุณาติดต่อ หจก. เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค 1 ซอยรามอินทรา 34 แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-510-5050, 02-510-9955

 7. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 8. ธนาคารฯ จะไม่ให้ของกำนัลในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน รวมทั้งขอแลกของกำนัลในช่วงเวลาไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดครั้งนี้
 9. ธนาคารฯ จะไม่คืนเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้ายื่นเพื่อประกอบการแลกรับของกำนัลนี้
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี หรือ โทร 0 2 285 1555