รับกระเป๋าเดินทาง ELLE เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ยูโอบี เวลท์แบงก์กิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิในการได้รับของกำนัล
  •  ลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยมาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ที่ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้งเป็นจำนวนเงินรวมกันตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 60 หรือ
  • ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลของธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนรวมต่ำกว่า 200,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 60 และเพิ่มยอดเงินฝากกับธนาคารฯ ที่ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบก์กิ้ง  เป็นจำนวนเงินรวมกันตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 60 หรือ
  • ลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารที่ซื้อประกันชีวิตปีแรกในปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 60 ที่ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง โดยมียอดเบี้ยประกันรายปีรวมมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
 2. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ELLE จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,290 บาท เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการได้แก่  ศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สยามพารากอน, รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์, เซ็นทรัล บางนา และเซ็นทรัล พระราม 3
 3. มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 0.32% จากยอดเงินฝาก 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 4. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้าจะต้องดำรงเงินฝากดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ส่วนลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวจะต้องถือกรมธรรม์นั้นไว้จนครบ 1 ปีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 6. ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ณ ห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 7. เฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือประจำ ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ