สิทธิพิเศษเพื่อชีวิตเหนือระดับ


 พริวิเลจ แบงก์กิ้ง >สิทธิพิเศษเพื่อชีวิตที่เหนือระดับ

 

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่

191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
 
ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 

 

สิทธิพิเศษที่ให้คุณสัมผัสรูปแบบชีวิตพริวิเลจอย่างแท้จริง*

 

เอกสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ

เอกสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ศูนย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ในต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอีกหลายประเทศ


 

 

 

สิทธิในการได้รับเชิญ

สิทธิในการได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการพิเศษและสัมมนาด้านการลงทุนต่างๆ

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการทำธุรกรรมกับธนาคาร เช่น

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษสำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม การรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • ยกเว้นค่าใช้จ่ายการสื่อสาร 500 บาทต่อครั้งในการโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการทำรายการผ่านสาขาธนาคาร
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค และเช็ค ของขวัญ 12 ฉบับต่อปีทุกสาขา
 • สำหรับผู้มีบัญชีกระแสรายวัน ฟรีสมุดเช็ค 1 เล่มแรก และคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 5 บาทในเล่มถัดไป
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองทางการเงิน
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศทุกสาขาที่ให้บริการ
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเช่าตู้นิรภัย 30% ต่อปี เฉพาะสาขาที่ให้บริการตู้นิรภัย
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ที่เสนอให้เฉพาะลูกค้า ยูโอบี พริวิเลิจ แบงก์กิ้ง เท่านั้น
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และสัมมนาด้านการ ลงทุนต่างๆ
 

 

 

สิทธิประโยชน์สูงสุดของบัตรเครดิด

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง*

 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ครบทุก ๆ 15 บาท โดยท่านสามารถเลือกแลกรับของกำนัลหลากหลายได้จาก ยูโอบี รีวอร์ด พลัส แคตตาล็อก หรือแลกเป็นส่วนลดร้านค้า หรือแลกเป็นไมล์สะสมกับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส และสิงคโปร์ แอร์ไลน์ คริสฟลายเออร์ส
 • ทุก ๆ 1.2 คะแนนแลกรับ 1 ไมล์สะสม หรือเท่ากับ 18 บาท แลกได้ 1 ไมล์สะสม โดยไม่มีเงื่อนไขการใช้จ่ายสะสมฯ
 • บริการ UOB TRAVEL SERVICE 0 2285 1551 ให้ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเที่ยวบิน แพ็กเกจทัวร์ ห้องพักโรงแรม รถเช่า หรือแลกรับคะแนนสะสม เพื่อรับเงินคืน 15% กับโปรแกรม Fly First Redeem Later
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต UOB PRIVI Miles Privilege Banking ในปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว 300,000 บาทขึ้นไป ต่อปี
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ของสายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 200,000 บาทขึ้นไปภายในปีปฏิทิน* และเดินทางด้วยสายการบินไทย
 • บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง สนามบิน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 500,000 บาท ขึ้นไป (สูงสุด 2 ครั้ง/รอบปีปฎิทิน)
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ ส่วนลด/สิทธิพิเศษร้านอาหาร แฟชั่น ห้างสรรพสินค้า

* หมายเหตุ

 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละสิทธิประโยชน์ จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคาร เช่น คู่มือสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือ www.uob.co.th
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ โทร. 0 2285 1550