ความยั่งยืน คือ รากฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเริ่มคาดหวังให้ธุรกิจต่างๆ บูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล พร้อมคว้าโอกาสใหม่ๆ และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

ภาพรวม

เข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี หรือ UOB Sustainability Compass คือ เครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ ที่สามารถปรับแต่งรายงานตามประเภทธุรกิจและการเติบโตด้านความยั่งยืนของคุณได้ โดยรายงานนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดทำแผนงานตามต้องการพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เพิ่มความมั่นใจในการจัดทำแผนการความยั่งยืนและสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 

 

ใช้งานง่าย

รวดเร็ว

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากรายงาน

เข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบีได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่:

  รับทราบความพร้อมด้านความยั่งยืนของคุณว่าอยู่ในระยะใด   ได้รับแผนงานที่มีการปรับแต่งสำหรับคุณพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
  รับทราบกฎระเบียบและมาตรฐานที่มีผลต่อประเภทธุรกิจของคุณ   ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากรัฐบาล
  แนะนำโซลูชันทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสม    

 

ข้อมูลที่คัดมาจากรายงาน

ข้อมูลที่คัดมาจากรายงาน

เข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบีได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่:

ไม่แน่ใจว่าความยั่งยืนส่งผลต่อธุรกิจของตนอย่างไร

ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแต่ยังต้องการคำแนะนำ

มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้วแต่ต้องการพัฒนาไปมากกว่านี้

รายงานดังกล่าวมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

รายงานเข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบีช่วยให้คุณมีความรู้ด้านความยั่งยืนที่จำเป็นและรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกับอุตสาหกรรมนั้นๆ  โดยมีการจัดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตามความรุนแรงของผลกระทบ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ให้ไว้ในรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (เช่น ลูกค้า นักลงทุน และรัฐบาล) คว้าโอกาสทางธุรกิจ และสร้างธุรกิจของคุณให้เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีความคิดก้าวหน้าในตลาดThe Sustainability Compass report contains recommended relevant 

รายงานเข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบีมีการแนะนำโซลูชันทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถเร่งดำเนินโครงการความยั่งยืนต่างๆ ได้

UOB Sustainability Compass is developed in collaboration with PwC Thailand.

 

ขอรายงานเข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนที่มีการปรับแต่งสำหรับคุณ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา คลิกที่นี่