บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

สิทธิประโยชน์

PREFERRED

REWARDS

15 THB = 1 POINT

Show moreShow less

X3 คะแนน The 1

รับคะแนน The 1 เพิ่มจำนวน 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์ทุก 25 บาท ที่ Central, Robinson, Tops, Central Food Hall, Muji และ Family Mart

Show moreShow less

รับเครดิตเงินคืน 15%/15 ร้านค้า

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ Shopee, Lazada, JD central, Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee,  Au Bon Pain, KrispyKreme, Family Mart, Matsumoto Kiyoshi เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ( โปรดตรวจสอบ  ณ สาขาที่ใช้บริการ) การชำระค่าบริการผ่าน  Application GRAB, True Money  Wallet, Rabbit Line Pay, Food Panda และ Dolfin Wallet

1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

***ระหว่างวันนี้ - 31 ก.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 15% จากที่ร้าน Grab, Cafe Amazon, True Coffee, Dean&Deluca, Au Bon Pain และ KrispyKreme เท่านั้น

Show moreShow less

ทุกๆยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์15 บาท รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus เท่ากับ 1 คะแนน

 

เงื่อนไข:

 • ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ำมัน โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • จำกัดการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ในหมวด ซุปเปอร์/ไฮเปอร์ มาร์เก็ต ไม่เกิน 200,000 บาท/ลูกค้า/ รวมบัตรเครดิตทุกประเภท/รอบบัญชี
 • ธนาคาร จะคำนวณคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่าย ไม่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระ เงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม จำกัดการคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรอบบัญชี
 • ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสมและการแลกสินค้า ได้ที่ UOB Rewards Plus www.uob.co.th/rewards

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ Yes (เว้นวรรค) ตาม ด้วยเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่ง 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) ครั้งเดียวตลอดรายการ การลงทะเบียนนี้ผู้ถือบัตรฯ ยินยอมให้ ธนาคารฯ นำส่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งในการลงทะเบียนทาง SMS ให้กับบริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด เพื่อใช้ดำเนินการบันทึกคะแนนเพิ่มเข้าบัญชีบัตร The 1

 

รับคะแนน The 1 เพิ่ม 2 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson,  Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart

 

เงื่อนไข:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ (บัตรหลัก) ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระเงิน รวมถึงต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร The 1 จนถึงวันที่บันทึกคะแนนเข้าบัญชีบัตร The 1
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ Yes  เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ทางโทรศัพท์ และลงทะเบียนผ่านช่องทางดังกล่าวไม่ต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนอีก)
 • โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรฯ ยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้แก่ธนาคารฯ ให้แก่บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด (“บริษัท เดอะวัน”) เพื่อให้บริษัท เดอะวัน สามารถดำเนินการบันทึกคะแนนเพิ่มเข้าบัญชีบัตร The 1 ของผู้ถือบัตรฯ
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรฯ ได้ให้ไว้แก่ธนาคารฯ ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ถือบัตรฯ ให้ไว้แก่บริษัท เดอะวัน เท่านั้น
 • ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรฯ ได้ให้ไว้แก่ธนาคารฯ ไม่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรฯ ให้ไว้แก่บริษัท เดอะวัน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันก่อนการลงทะเบียน หากลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS อีกครั้งภายหลังที่ได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หากการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารฯ จะส่ง SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรฯ ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จที่ได้รับจากธนาคารฯ เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • การรับคะแนนสะสม The 1 เพิ่ม 2 คะแนนจะเริ่มมีผลกับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ผู้ถือบัตรฯ ลงทะเบียนสำเร็จ
 • เมื่อมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ทุกๆ 25 บาท ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา  (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี)เซน โรบินสัน ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ท็อปส์ ซูเปอร์คุ้ม ท็อปส์ เดลี่ มูจิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์และ แฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนนจากการใช้จ่ายปกติ ตามเงื่อนไขของกลุ่มธุรกิจนั้นๆ และธนาคารฯ จะมอบคะแนน The 1 เพิ่มอีก 2 คะแนน เฉพาะเมื่อเป็นรายการใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิตตัวจริง ซึ่งไม่นับรวมรายการใช้จ่ายผ่านช่องทาง  eWallet  ทุกประเภท  ทั้งนี้ จำกัดยอดใช้จ่ายทุกร้านค้ารวมกันสูงสุด 10,000 บาท/ลูกค้า /เดือน จนถึงเดือนที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรฯ เดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก และคะแนน The 1เพิ่มจะบันทึกเข้าบัญชีบัตร The 1 ของผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น โดยจะบันทึกทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มบันทึกคะแนนเพิ่มภายใน  2 เดือนนับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรฯ ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรฯ ยังคงได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus ตามอัตราปกติ โดยรับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากยอดใช้จ่ายทุก15 บาท

ลงะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ PFC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่ง 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) โดยผู้ถือบัตรฯที่ได้ทำการลงทะเบียนโปรแกรมเครดิตเงินคืน 15% อันเก่าก่อนหน้านี้ (PF) ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกท่าน

 

รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Shopee, Lazada, JD Central, Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee, Au Bon Pain, Family Mart, Matsumoto Kiyoshi เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ( โปรดตรวจสอบ ณ สาขาที่ใช้บริการ) การชำระค่าบริการผ่าน Application GRAB, True Money Wallet, Line Pay, Food Panda และ Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

เงื่อนไข:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ บัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • รับเครดิตเงินคืน 15%% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Shopee, Lazada, JD.co.th, Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee, Au Bon Pain, Family Mart, Matsumoto Kiyoshiเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ( โปรดตรวจสอบ ณ สาขาที่ใช้บริการ) การชำระค่าบริการผ่าน  Application GRAB, True Money  Wallet, Line Pay, Food Panda และ Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ร้านค้า/เดือน และ จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท/ลูกค้าบัตรหลัก/เดือน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำรายการใช้จ่าย
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยผู้ถือบัตรฯที่ได้ทำการลงทะเบียนโปรแกรมเครดิตเงินคืน 15% อันเก่าก่อนหน้านี้ (PF) ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกท่าน

PREFERRED WOW 1 Point

Show moreShow less

ประกันภัยการเดินทาง / บริการเลขาส่วนตัว /

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

Show moreShow less

 

 ขั้นตอนในการแลกรับความอร่อย!

Step 1   เพียงลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรพรีเฟอร์ครบ 700 บาท ในหมวดร้านอาหาร*

Step 2   ลูกค้าจะได้รับข้อความจากธนาคาร ให้ท่านเลือกส่ง SMS ตามร้านที่ท่านเลือก

Step 3  ลูกค้าจะได้รับข้อความตอบกลับพร้อม Link เพื่อไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่เลือก

Step 4  ลูกค้าไปที่ร้านค้าที่เลือก เพื่อรับเมนูที่ร่วมรายการ

Step 5  อร่อยกับเมนูโปรด

Step 6  ธนาคารฯทำการหักคะแนน 1 คะแนน จากบัญชีลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคารฯ

 

 เงื่อนไข WOW 1 Point สำหรับบัตรเครดิต PREFERRED

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2563
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ (บัตรหลัก) ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ใช้สิทธิ์
 • รับสิทธิ์ PREFERRED WOW 1 Point เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ในหมวดร้านอาหารตั้งแต่ 700 บาท ขึ้นไป ใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส เพียง 1 คะแนน แลกรับเมนูที่ร่วมรายการ
 • ยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารรหัส MCC 5811 5812 5813 5814 (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard เท่านั้น (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)
 • จำกัด 1 สิทธิ์ (1แก้ว) / ผู้ถือบัตรหลัก / เดือน (ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น)
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งการรับสิทธิ์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ AY1 หรือ AL1 หรือ BC1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในเดือนที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ จากธนาคาร 
 • สิทธิ์หมดอายุภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ผ่าน SMS และได้รับ SMS ตอบรับยืนยันการแลก PREFERRED WOW 1 Point จากธนาคาร
 • สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนราคาเครื่องดื่ม หากพบว่าผู้ถือบัตรไม่ได้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ด พลัส 1 คะแนน จากบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์ผ่าน SMS
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th/preferred
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับ After You ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ยกเว้น After You สาขาทุเรียน และสาขาต่างจังหวัด (พัทยา/ โคราช/ เชียงใหม่/ อุดรธานี/ ภูเก็ต/ หาดใหญ่) เฉพาะทานที่ร้าน หรือแบบพร้อมทานเท่านั้น, Brown Cafe ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และ The Alley ทุกสาขาในกรุงเทพฯ

 

หมดความกังวลทุกทริปการเดินทางด้วยประกันภัยการเดินทาง

 • รับความคุ้มครองด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินสูงสุด 40,000 บาท สำหรับเที่ยวบิน หรือ กระเป๋า ล่าช้า
 • วงเงินสูงสุด 40,000 บาท สำหรับกระเป๋าสูญหาย หรือ ล่าช้า

 

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตยูโอบีฯ ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้อย่างถูกต้องบัตรโดยสารรถไฟ เรือและรถโดยสารประจำทางสาธารณะเพียงท่านแจ้งความประสงค์ในการรับความคุ้มครองอย่างน้อย 2 วันทำการทุกครั้งก่อนเดินทางผ่านศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี หมายเลข 0-2285-1555 ต้องเป็นการใช้ผ่านบัตรเครดิต ของ ธนาคาร ยูโอบี เท่านั้น ถึงจะสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวมาเพื่อเคลมประกันได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ในการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ขึ้นอีกในอนาคต หากลูกค้าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์ของธนาคาร (โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทางหรือตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องการเรียกร้องค่าทดแทน) ท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางค่าชดเชยในกรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินที่โดยสารมาทำให้พลาดการต่อเที่ยวบินและไม่สามารถเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือถึงล่าช้ากว่ากำหนด โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด การคุ้มครองนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯและจะครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่อยู่ในอุปการะอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ซึ่งยังไม่สมรสหรือไม่มีรายได้ประจำที่ร่วมเดินทางและชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตยูโอบีฯ

 

อุ่นใจด้วยความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 • ด้วยบริการ ช่างซ่อมฉุกเฉิน ยกรถฉุกเฉิน หรือ จองห้องพัก และ รถเช่าให้

 

สะดวกสบายด้วยบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์:

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี
 • บัตรเสริม : 15 - 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ : 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 1 ปี (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 150,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 18% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนหรือขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

สมัครบัตร