รับเงินคืนสูงสุด 5,900 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ผ่าน Hungry Hub

เก็บให้ครบเพื่อรับสูงสุดรวม 3,400 บาท!

รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท แค่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW

เปิดบัญชีเงินฝาก TMRW พร้อมฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW ยอดสะสมขั้นต่ำ 1,000 บาท ภายใน 45 วัน รับเงินคืน 10% จากยอดใช้จ่ายบัตรเดบิต

รับเงินคืน 20% สูงสุด 3,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ยอดสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 45 วัน (สูงสุด 3,000บาท/ บัญชี/ ตลอดแคมเปญ)
พร้อมโค้ด Hungry Hub Gift Card Code 500 บาท

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท แค่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW

เงินคืน 3% ในหมวดการใช้จ่ายที่คุณเลือกเอง (สูงสุด 2,000 บาท/เดือน)

TMRW บริการธนาคารรูปแบบดิจิทัลเพื่อ Gen Y

รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 1.3% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 1 ล้านบาทแรก*

รับเงินคืนสูงสุด 3% ใน 3 หมวดที่คุณเลือกเองได้ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

City of TMRW ช่วยทำให้การเก็บเงินง่ายและสนุกขึ้น

การรับรางวัล

การรับรางวัล.
chevron
 1. ดาวน์โหลด UOB TMRW App โดยคลิก ที่แบนเนอร์รูปภาพ “สมัครผ่านแอป คลิก” ที่รูป
 2. เลือกแพคเกจเริ่มต้นเป็น “สมาร์ทแคชแบค” และกดสมัครเลย
 3. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีโค้ดโปรโมชั่น "HGHUTMRW0323" ขึ้นถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร

  เลือกแพคเกจเริ่มต้นเป็น “สมาร์ทแคชแบค”

  คุณจะเห็นโค้ดโปรโมชั่นที่คุณเลือกเมื่อคลิก "สมัครบริการ" หากไม่พบโค้ด ให้ปิดแอปและกดลิงค์อีกครั้ง เพื่อให้โค้ดโปรโมชั่นแสดงบนหน้าจอ

  ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีโค้ดโปรโมชั่นก่อนยืนยันการสมัคร

  ไม่ต้องกังวล! หากยังไม่พบโค้ดโปรโมชั่น สามารถกดข้อความนี้ เพิ่มโค้ดโดยใส่ “HGHUTMRW0323” ได้เองตามภาพ

 4. ฝากเงินในบัญชี TMRW Everyday ขั้นต่ำ 5,000 บาท และมียอดใช้จ่ายบัตรเดบิตสะสม 1,000 บาทขึ้นไปภายใน 45 วัน รับเงินคืน 10% จากยอดใช้จ่ายบัตรเดบิต (สูงสุด 400 บาท/บัญชี/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 5. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ยอดสะสมขั้นต่ำ 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 20% จากการใช้จ่ายหมวดออนไลน์ (เงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ บัญชี) พร้อมรับ Hungry Hub Gift Card 500 บาทเพิ่ม เมื่อทำตามเงื่อนไขเงินคืนของบัตรเครดิตเรียบร้อย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:.
chevron

แคมเปญนี้ สำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ TMRW และสมัครบัตรเครดิต TMRW ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2566 ด้วยโค้ด "HGHUTMRW0323"

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 400 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก TMRW และทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
 1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก TMRW ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday ขั้นต่ำ 5,000 บาท จะได้รับเงินเครดิตเงินคืน 10% จากการใช้จ่าย เมื่อจ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 1,000 บาท ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชี
 2. เครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/บัญชี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. วันที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (Transaction Date) จะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และธนาคารจะไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่างๆที่ถูกยกเลิกภายหลัง , รายการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก (ATM) ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท ในการนับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต
 4. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Everyday ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดบัญชี
 5. มูลค่าของเครดิตเงินคืนเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 400 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5,000 ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณารายการฝากเงินที่เข้าโครงการ โดยถือให้สิทธิ์ธนาคารเป็นผู้ตัดสินใจ
 7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 20% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์สูงถึง 3,000 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามที่กำหนด
 1. แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย โดยบัตรเครดิตจะต้องได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566– 30 กันยายน 2566 และต้องมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
 2. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตยูโอบีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. รับเครดิตเงินคืน 20% ในหมวดการใช้จ่ายออนไลน์ (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/บัตรเครดิต/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ )
 4. ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และได้ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน
 5. ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร ฯ และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW
 6. ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถแชทติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

พนักงานของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เฉพาะการสมัครบัตรเครดิต TMRW เท่านั้น ไม่รวมถึงการสมัครเปิดบัญชี TMRW

ต่อที่ 3 รับ Hungry Hub Gift Card Code มูลค่า 500 บาท เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMRW ที่ได้รับสิทธิ "การรับเครดิตเงินคืน 20% ผ่านการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ " ในต่อที่ 2 เท่านั้น
 2. ลูกค้าที่ทำครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งรหัสรับราลวัลสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการรับ eCoupon ผ่านทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน
 3. จำกัดการรับ Hungry Hub Gift Card Code มูลค่า 500 บาท /ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW 1 บัตร/ตลอดรายการ
 4. Hungry Hub Gift Card Code มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
 5. Gift Card Code ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 6. การใช้ Gift Card Code เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัท แอปป์เซอร์เวชั่น จำกัดกำหนด
 7. ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถแชทติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW
เงื่อนไขการใช้ Hungry Hub Gift Card
 1. ลูกค้าสามารถใช้ กิฟต์การ์ด กับร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น ร้านที่รับ กิฟต์การ์ด จะมีสัญลักษณ์ “Accept Gift Card” แสดงอยู่
 2. ลูกค้าสามารถใช้กิฟต์การ์ดแทนเงินสดได้ทันที โดยการกรอกโค้ดที่ได้รับ และกดรับส่วนลด ขณะทำการจองร้านผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ Hungry Hub
 3. กรณีที่มีส่วนต่างค่าบริการมากกว่าจำนวนส่วนลดของกิฟต์การ์ด ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างผ่านระบบ เพื่อยืนยันการจองก่อนจะไปใช้บริการ ผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้
 4. กรณีที่ กิฟต์การ์ด มีจำนวนเงินเหลือจากการชำระค่าบริการ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือ เพื่อชำระค่าบริการในครั้งต่อไปได้
 5. หมายเหตุ : กิฟต์การ์ดที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท จะสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง (Single use)
 6. ลูกค้าสามารถใช้กิฟต์การ์ด ได้มากกว่า 1 ใบ ต่อ 1 การจอง
 7. การจองที่ใช้กิฟต์การ์ดจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองที่มีการชำระล่วงหน้า
 8. ร้านอาหารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. Hungry Hub ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่ มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. หากพบปัญหาการใช้กิฟต์การ์ด โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Hungry Hub หรือ LINE: @HungryHub ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.hungryhub.com/hungry-hub-gift-card?locale=th

บริการธนาคารดิจิทัลที่คิดไกลกว่า เพื่อทุกความต้องการของคุณ และถ้าคุณพร้อมก็มาก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่อีกขั้นกับ UOB TMRW
สมัครตอนนี้!