สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จากธนาคาร UOB ครอบคลุม สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว พร้อมบริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการทางการเงินสำหรับองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่สะดวกและคล่องตัว