บริการส่งข้อมูลและหักบัญชี/ โอนเงินอัตโนมัติ

เป็นบริการการโอน/หักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมาก โดยส่งคำสั่งผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ UOB Business Internet Banking หรือผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ธนาคารดำเนินการตามคำสั่ง บริการนี้เหมาะกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่มีธุรกรรมการหักเงินจากบัญชีรายย่อย เข้าบัญชีบริษัท หรือโอนเงินจากบัญชีบริษัทเพื่อเข้าบัญชีรายย่อยที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมาก โดยทั้งผู้รับโอนและผู้โอน ต่างมีบัญชีกับธนาคารยูโอบี เมื่อได้รับคำสั่ง ธนาคารจะดำเนินการโอนเงิน หรือ/และ หักบัญชีทันทีโดยลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน/หักบัญชี เพื่อการกระทบยอดบัญชีและการปรับปรุงรายการอย่างทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • ทำธุรกรรมสะดวก ปลอดภัยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือ
  • ส่งคำสั่งการทำรายการผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์* โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทาง Internet Banking ของแต่ละธนาคาร
  • รองรับการทำธุรกรรมแบบดำเนินการทันที (Real time) หรือดำเนินการตามรอบ (Batch) ตรวจสอบผลการทำรายการได้ทันที

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพการหักบัญชี/ โอนเงิน โดยการหัก หรือ เข้าเงินในบัญชีลูกค้าของบริษัทแบบอัตโนมัติ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน บริษัทสามารถควบคุมธุรกรรมด้านการรับเงิน และจ่ายเงินได้ตรงงวดเวลา และ ในวันเดียวกับที่ธนาคารทำการตัด หรือเข้าบัญชีของบริษัท
  • เพิ่มสภาพคล่องลดต้นทุนในการจัดสรรเงิน

*สำหรับโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับระบบของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง