บริการโอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียภายในวันเดียว


เงื่อนไขบริการ

  • ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่ธนาคารยูโอบี ได้ทุกสาขา เพื่อทำรายการก่อนเวลาปิดรับรายการ ในวันทำการของธนาคาร ยกเว้นสาขาที่ให้บริการ 7 วัน จะให้บริการดังกล่าวเฉพาะในวันทำการปกติของธนาคาร ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • วันทำการธนาคารและเวลาในการรับเงินโอนของธนาคารปลายทางในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียจะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละธนาคารในประเทศนั้นๆ
  • การโอนเงินนี้สำหรับสกุลเงิน SGD โดยธนาคารผู้รับเงินปลายทางจะต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และสกุลเงิน IDR โดยธนาคารผู้รับเงินปลายทางจะต้องอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555