Debt Capital Markets

หน่วยงาน Debt Capital Markets ช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้า นอกเหนือจากความเร็วและความยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการในจัดหาเงินทุนและการคืนเงินกู้ยืมแล้ว การระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ช่วยทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้วงเงินกู้จากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ  ด้วยวิธีนี้เองตลาดหุ้นกู้ถูกใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและช่วยกระจายแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินกู้จากธนาคาร

นอกจากความสามารถของเราในการช่วยลูกค้าในตลาดหุ้นกู้สกุลเงินบาทแล้ว กลุ่มธนาคารของเราที่เป็นธนาคารระดับภูมิภาคสามารถสนับสนุนลูกค้าของเราในการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ในสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)  ริงกิต (MYR) ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) และสกุลเงินหยวน (CNH)

บริการของเราครอบคลุมถึง

  • การให้คำปรึกษาในการจัดโครงสร้างเงินทุนแก่ลูกค้าบรรษัทและหน่วยงานราชการเพื่อให้เหมาะสมต่อการการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละหน่วยงาน
  • การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าบรรษัทสำหรับกระบวนการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  • การให้คำปรึกษาสำหรับโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสมกับการออกตราสารแต่ละครั้งเพื่อให้ตรงกับความต้องการเงินทุนของลูกค้า
  • รับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับคำถามและคำแนะนำ โปรดติดต่อ +66 2343 4995-8