การโอนเงินพร้อมเพย์นิติบุคคล

โอนง่าย จ่ายคล่อง ไม่ต้องบอกเลขบัญชี บริการโอนเงินอัตโนมัติครั้งละหลายรายการให้กับบัญชีของผู้รับเงินปลายทางที่ผูกบริการพร้อมเพย์ เพียงใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • บริการโอนเงินรูปแบบใหม่ เพียงใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แทนการระบุธนาคารและเลขที่บัญชีปลายทาง
  • บริษัทสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ UOB Business Internet Banking มายังธนาคาร ยูโอบี ธนาคารจะทำการโอนเงินผ่านระบบของหน่วยงานกลาง ไปยังบัญชีของผู้รับปลายทางที่ผูกอยู่บริการพร้อมเพย์ ที่มีอยู่กับธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศไทย ยอดโอนต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • บริการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับการชำระค่าใช้จ่าย ,การชำระเงินให้กับคู่ค้าของบริษัท และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยบัญชีปลายทางต้องผูกกับบริการพร้อมเพย์

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • สะดวกยิ่งขึ้น จัดทำข้อมูลเพียงชุดเดียว พร้อมส่งให้ธนาคารดำเนินการ
  • รวดเร็วยิ่งกว่า สามารถโอนเงินได้หลายรายการพร้อมกัน และผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารใดก็ได้
  • ลดระยะเวลาในการทำรายการและประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคาร

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง