บริการชำระเงินตามตั๋วสินค้าขาเข้าเพื่อการเรียกเก็บ

ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งมอบเอกสารหลังจากได้รับชำระค่าสินค้า หรือรับรองตั๋ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้นำเข้าทราบเมื่อได้รับตั๋วเรียกเก็บเงิน พร้อมแจ้งเงื่อนไขการรับเอกสาร โดยแบ่ง เงื่อนไขออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • Document against Payment (D/P) : เอกสารจะถูกส่งมอบหลังจากผู้นำเข้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • Document against Acceptance (D/A) : เอกสารจะถูกส่งมอบหลังจากผู้นำเข้าสัญญาว่าจะชำระเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • บริการแจ้งทันทีเมื่อเอกสารเข้ามาถึงธนาคาร
  • รวดเร็ว ผู้นำเข้าจะได้รับเอกสารเพื่อออกสินค้าทันทีเมื่อมีการชำระเงินหรือรับรองตั๋ว

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • มั่นใจว่าได้รับเอกสารทางการค้าครบถ้วน
  • คำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศของธนาคาร

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง