บริการโอนไปต่างประเทศ

  • ต้องการโอนเงินไปจ่ายคู้ค้าในประเทศจีนได้ค่ะ

ลักษณะบริการ

ธนาคารเสนอให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลในการโอนเงิน ออกไปต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ผ่านระบบ Telegraphic Transfer (T/T) หรือ ดร๊าฟท์สกุลเงินต่างประเทศ (Demand Draft) ไปยังผู้รับทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์

เนื่องจากธนาคารยูโอบี สามารถให้บริการด้านการทำธุรกรรม ในการโอนเงินระหว่างประเทศ แก่ลูกค้าไปได้ทั่วโลก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และจะยิ่งประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หากโอนผ่านบริการ ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (UOB Personal Internet Banking)

 

สิทธิพิเศษ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารยูโอบีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า เมื่อทำการโอนเงินผ่านทางยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 350 บาท เทียบกับค่าธรรมเนียม 550 บาทหากโอนทางเคาน์เตอร์ปกติ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ ประหยัดได้มากถึง 200 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ กับธนาคารยูโอบี (กรณีโอนเงินผ่านบริการยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง)

เอกสารประกอบ

  • แบบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ
  • หลักฐาน หรือ เอกสารประกอบการโอนเงินอื่นๆ ได้แก่ สัญญากู้ยืม, สัญญาซื้อ-ขาย, ใบเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น (ตามระเบียบที่ประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2093-5071-74

แฟ็กซ์ 0-2093-5340-42

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้