บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการของธนาคารในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) แก่ผู้รับผลประโยชน์ตาม L/C โดย ธนาคารจะทำการตรวจสอบความแท้จริงของ L/C ก่อนแจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • รับแจ้งเปิด L/C โดยธนาคารต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีปผ่านเครือข่ายของยูโอบี และธนาคารพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก
  • บริการเก็บรักษา L/C ต้นฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหาย

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • มั่นใจว่าได้รับ L/C ที่ตรวจสอบความแท้จริงจากธนาคาร
  • สามารถใช้ L/C เพื่อขอใช้บริการอื่นๆ จากธนาคาร อาทิ
    • บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก
    • บริการตั๋วสินค้าภายใต้ L/C

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง