บริการโอนเงิน

  • เป็นบริการที่เหมาะสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายที่มีผู้รับเงินหลายคนการจ่ายเงินเดือนพนักงานภายในประเทศ การโอนเงินไปยังผู้รับปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารต่างๆทั่วประเทศเพื่อชำระภาษีสินค้า

ลักษณะบริการ

บริการชำระเงินโดยการโอนเงินภายในประเทศ โดยบริษัทสามารถส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง) มายังธนาคารยูโอบี และธนาคารจะทำการโอนเงินไปยังผู้รับปลายทาง ที่มีบัญชีกับ ธนาคารต่าง ๆ ทั่วประเทศผ่านระบบ Smart Credit และ/หรือ BahtNet ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือโอนผ่านบัญชี ภายในธนาคาร

บริการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับการชำระค่าใช้จ่าย,การชำระเงินให้กับคู่ค้าของบริษัท และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ประโยชน์

  • ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการทำรายการครั้งเดียว สามารถโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับที่มีกับสาขา ของทุกธนาคารทั่วประเทศ อีกทั้งยังสะดวกในการกระทบยอดรายการชำระเงินโดยธนาคารจะตัดบัญชีเป็นยอดรวมรายการเดียวสำหรับการจ่ายทุกรายการในแต่ละครั้ง
  • ธนาคารจะจัดเตรียมเอกสารรายงานแจ้งยอดการหักบัญชีและ รายงานการโอนเงินให้กับลูกค้า เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องทุกสิ้นเดือน
  • ธนาคารจะทำการแจ้งวันที่ทำรายการพร้อมรายละเอียดในการชำระเงิน ให้กับผู้รับเงิน ผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินจากลูกค้าของบริษัท

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120