บริการโอนเงิน

  • เป็นบริการที่เหมาะสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายที่มีผู้รับเงินหลายคนการจ่ายเงินเดือนพนักงานภายในประเทศ การโอนเงินไปยังผู้รับปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารต่างๆทั่วประเทศเพื่อชำระภาษีสินค้า