บริการเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) คือ บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินไว้ ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นประจำอย่างเช่น ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ซึ่งบัญชีแต่ละสกุลเงิน จะมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากแตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นของบริการ

รองรับ 11 สกุลเงินหลักได้แก่ ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ยูโร (EUR) เยน (JPY) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ฟรังก์สวิส (CHF) ดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZD) หยวน (CNY) ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD) และ มาเลเซียริงกิต (MYR) รองรับบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งประเภทออมทรัพย์ และฝากประจำ

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นทั้งผู้ส่งออกและนำเข้า เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินตราต่างประเทศ ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝาก

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง