บัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและสันทนาการขององค์กรได้อย่างลงตัวและมีประสิทธภาพ

สิทธิประโยชน์

บัตรเดียวที่ช่วยองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมงบระมาณการใช้จ่ายในการเดินทางและสันทนาการ
บัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอร์เรท การ์ด จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในกับพนักงานของท่าน และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินสำหรับองค์กรอีกด้วย

Savings & Privileges

Show moreShow less

Business Enhancement

Show moreShow less

Efficiencies & Control

Show moreShow less

โปรแกรมการมอบเงินคืนสำหรับองค์กรธุรกิจ

ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ขององค์กรแต่ละปี สามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืน สูงสุด0.3%* (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าน้ำมัน เป็นต้น)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

 • แผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
  วงเงินคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศ สูงสุดไม่เกิน S$1,000,000เหรียญ และแผนประกันความไม่สะดวกจากการเดินทาง*
 • แผนประกันความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
  องค์กรธุรกิจมีสิทธิปฎิเสธ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรฯ ของท่านสมาชิกบัตร ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของทางองค์กรธุรกิจ วงเงินประกันความรับผิดชอบขององค์กรต่อปี สูงสุดไม่เกิน US$1,650,000เหรียญ (หรือต่อสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด สูงสุดไม่เกิน US$25,000เหรียญต่อปี)

   

*ท่านสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ต้องทำการจ่ายชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เท่านั้น จึงจะได้รับแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด
*ทางองค์กรธุรกิจผู้ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ต้องมีสมาชิกบัตรฯ ถือบัตรมากกว่าหรืออย่างน้อย 2 บัตร ทีมีสถานะบัตรปกติ

 • ช่วยควบคุมและเพิ่มความปลอดภัย
  องค์กรธุรกิจสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตรฯแต่ละท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ตรงตามนโยบายของทางองค์กรธุรกิจ

 • ความสามารถในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. สามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ของท่านสมาชิกบัตรฯผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24ชม.

  2. เกิดความคล่องตัวและลดเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายของท่านสมาชิกบัตรฯ

  3. รายงานการใช้จ่ายในระบบออนไลน์ สามารถปรับแต่ง เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการค่าใช้จ่ายให้ตรงตามนโยบายการใช้งานผ่านบัตรฯ ขององค์กรธุรกิจ

 • เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธภาพ
  สามารถรวบรวม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าสันทนาการอื่นๆ ของสมาชิกบัตรฯ ภายในองค์กรธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการจัดการเบิกจ่าย เรื่องค่าใช้จ่าย กับทางองค์กรธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1,284 บาท
(รวม VAT)

(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน บัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด TH-CorporateCard@uob.co.th หรือโทร 02 285 1555