บัตร ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เพื่อการจัดซื้อ

  • การจัดซื้อขององค์กรธุรกิจจะสะดวกและง่ายดาย

สิทธิประโยชน์

กระบวนการจัดซื้อจะทำได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยบัตร ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เพื่อการจัดซื้อ

Savings & Privileges

Show moreShow less

Business Enhancement

Show moreShow less

Efficiencies & Control

Show moreShow less

ลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดขั้นตอนในการจัดซื้อขององค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังเพิ่มอำนาจการต่อรองกับคู่ค้าทางธุรกิจ

แผนประกันความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจมีสิทธิปฎิเสธ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรฯ ของท่านสมาชิกบัตร ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของทางองค์กรธุรกิจ วงเงินประกันความรับผิดชอบขององค์กรต่อปี สูงสุดไม่เกิน US$1,650,000เหรียญ (หรือต่อสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด สูงสุดไม่เกิน US$25,000เหรียญต่อปี)

ทางองค์กรธุรกิจผู้ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด และมีสมาชิกบัตรฯ ซึ่งอยู่ในสถานะบัตรปกติ

  • ช่วยเพิ่มกระแสเงินสด
    ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระเงินสูงสุดถึง 60 วัน
  • ช่วยควบคุมและเพิ่มความปลอดภัย
    องค์กรธุรกิจสามารถคาดการล่วงหน้าเพื่อกำหนดวงเงินใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ ต่อเดือน หรือ กำหนดวงเงินของรายการต่อครั้ง ในการใช้บัตรฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรฯ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

1,284 บาท
(รวม VAT)

(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน บัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ที่ 02 285 1555 หรือ อีเมล์ TH-CorporateCard@uob.co.th