บริการรับเงินสดนอกสถานที่

บริการรับเงินสดนอกสถานที่ของธนาคารยูโอบี บริการนี้สามารถจัดการเงินสดของลูกค้า โดยธนาคารจะนำส่งเงินสดจากสถานที่ทำการลูกค้า เพื่อนำมาตรวจนับและนำเข้าบัญชีตามหมายเลขบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคารยูโอบี หรือนำส่งที่จุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวกสบาย ด้วยบริการรับเงินถึงที่
  • ขั้นตอนการตรวจนับเงินถูกทำภายใต้กล้องวงจรปิดทุกขั้นตอน

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ลดเวลาในการเดินทางไปสาขาธนาคารเพื่อนำฝากเงิน และรอการตรวจนับเงินปริมาณมาก
  • ลดความเสี่ยงของลูกค้าในการถูกโจรกรรมหากต้องนำเงินสดไปฝากที่ธนาคารด้วยตนเอง
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่มีการนำฝากในแต่ละวัน แยกเป็นรายสาขา/ที่ทำการ ด้วยรายงานของธนาคาร

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง