บริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

เป็นบริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติโดยตรงจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของบริษัท โดยบริษัทส่งคำสั่งรายการหักบัญชีภายใต้ความยินยอมของเจ้าของบัญชีผู้ชำระเงิน ให้กับธนาคารโดยส่งคำสั่งผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ UOB Business Internet Banking เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่มีบัญชีอยู่กับธนาคาร โดยการหักบัญชี และโอนเงินดังกล่าวนั้นเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง เป็นบริการที่เหมาะกับการรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดเป็นงวดประจำอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • ทำธุรกรรมสะดวกปลอดภัยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต UOB Business Internet Banking
  • รองรับการทำธุรกรรมแบบดำเนินการทันที (Real time) หรือ ดำเนินการตามรอบ (Batch)
  • ตรวจสอบผลการทำรายการได้ทันที
  • ผู้ชำระเงินรายย่อยสามารถแจ้งคำยินยอมให้หักบัญชีผ่านเครื่อง ATM และสาขาธนาคารยูโอบีได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินโดยการหักบัญชีลูกหนี้ของบริษัท
  • ง่ายต่อการกระทบยอดบัญชีของบริษัท บริษัทสามารถ download รายงานในการนำเงินเข้าบัญชี เพื่อปรับลดยอดหนี้ในระบบบัญชีลูกหนี้ของบริษัทโดยตรง
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน บริษัทสามารถรับเงินได้ตรงงวดเวลาและในวันเดียวกับที่ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัท

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง