บัตร ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เพื่อการเดินทาง

 • เพิ่มการจัดการเรื่องค่าเดินทางขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์

ช่วยองค์กรธุรกิจ ในการตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางขององค์กรธุรกิจ ผ่านบัตร ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เพื่อการจัดการค่าเดินทาง

Efficiencies & Control

Show moreShow less

Business Enhancement

Show moreShow less
 • เพิ่มการจัดการด้านการเงิน
  ตรวจสอบ แยกประเภทรายการใช้จ่ายและดูแลค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางเกี่ยวกับตั๋วเครื่องโดยสารและที่พักขององค์กรธุรกิจได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำรายงานค่าใช้จ่ายไปประกอบการต่อรองทางธุรกิจกับผู้ให้บริการ
 • ช่วยควบคุมและเพิ่มความปลอดภัย
  องค์กรธุรกิจสามารถจัดการล่วงหน้า เพื่อกำหนดวงเงินใช้จ่ายในแต่ละบัญชีบัตรต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้จ่ายจริงและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรธุรกิจเป็นผู้กำหนด

 • การจัดการรายงานค่าใช้จ่าย
  องค์กรธุรกิจสามารถเพิ่มข้อมูลในการจัดการหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ, แผนกของผู้เดินทาง หรือ อื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดำเนินการขององค์กรธุรกิจในการตรวจสอบและดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 • ความสามารถในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรฯ ผ่านระบบออนไลน์ และยังสามารถจัดการกับรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามที่องค์กรธุรกิจต้องการ

 • แผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
  วงเงินคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศ สูงสุดไม่เกิน S$1,000,000เหรียญ และแผนประกันความไม่สะดวกจากการเดินทาง*

 • แผนประกันความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
  องค์กรธุรกิจมีสิทธิปฎิเสธ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรฯ ของท่านสมาชิกบัตร ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของทางองค์กรธุรกิจ วงเงินประกันความรับผิดชอบขององค์กรต่อปี สูงสุดไม่เกิน US$1,650,000เหรียญ (หรือต่อสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด สูงสุดไม่เกิน US$25,000เหรียญต่อปี)

   

*ท่านสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ต้องทำการจ่ายชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด เท่านั้น จึงจะได้รับแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด
*ทางองค์กรธุรกิจผู้ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ต้องมีสมาชิกบัตรฯ ถือบัตรมากกว่าหรืออย่างน้อย 2 บัตร ทีมีสถานะบัตรปกติ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

1,284 บาท
(รวม VAT)

(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน บัตรเครดิต ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด ที่ 02 285 1555 หรือ อีเมล์ TH-CorporateCard@uob.co.th