อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
 ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ตารางที่ 4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 ตารางที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
 อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง ประเภทลูกค้านิติบุคคลทั่วไป
 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการใช้บัตรเครดิต
 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ

อัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร

อัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ
ตารางที่ 3.1 อัตราค่าบริการ ฝาก ถอน โอนเงินภายในประเทศ
ตารางที่ 3.2 อัตราค่าบริการเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
ตารางที่ 3.3 อัตราค่าบริการเกี่ยวกับธุรกรรมบริหารเงินสด และโอนไปต่างประเทศ
ตารางที่ 3.4 อัตราค่าบริการอื่นๆ
ตารางที่ 3.5 อัตราค่าบริการเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
ตารางที่ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ตารางที่ 6 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
กำหนดระยะเวลาการให้บริการโอนเงินผ่านบาทเนต
-
ประกาศยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์
-