บริการไปรษณีย์ไปรษณีย์ - บริการธนาณัติออนไลน์

บริการธนาณัติออนไลน์

บริการธนาณัติออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ถึงผู้รับทันที ทั้งที่ไปรษณีย์ และที่ธนาคารยูโอบี พร้อมบริการรับชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ณ. ที่ทำการไปรษณีย์

บริการธนาณัติออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ถึงผู้รับทันที ทั้งที่ไปรษณีย์ และที่ธนาคารยูโอบี พร้อมบริการรับชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ณ. ที่ทำการไปรษณีย์
ธนาคารยูโอบี ร่วมมือกับ บจ. ไปรษณีย์ไทย เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวก โดยท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์จากที่ทำการ ปณ. เข้าสู่บัญชีธนาคารยูโอบีของผู้รับ หรือท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์ได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่าน UOB Personal Internet Banking โดยโอนเงินไปที่ ที่ทำการ ปณ. ที่กำหนด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ ปณ. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป​

ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ที่ไปรษณีย์แบบออนไลน์

  • ไปที่ ปณ. พร้อมใบแจ้งยอดบัญชีเครดิต
  • ระบุจำนวนเงินพร้อมชำระด้วยเงินสด
  • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ พร้อมออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
  • ยอดที่ชำระจะถูกปรับปรุงในทันที

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี