UOB Portfolio Advisory Tools

การลงทุนก็เหมือนสุขภาพที่จะต้องมีการตรวจเช็คบ่อยๆ (Portfolio Health check)

 

คุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้หรือไม่ พอร์ตการลงทุนปัจจุบันยังเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันไหม ความเสี่ยงของกองทุนที่ลงยังเหมาะสมกับเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหรือไม่
จะต้องลงทุนแบบไหนถึงจะสามารถทำให้ได้ถึงเป้าหมายที่เราคาดหวัง หากมีคำถามข้างต้น Portfolio Advisory Tools (PAT) สามารถช่วยคุณหาคำตอบเหล่านั้นได้

UOB Portfolio Advisory Tools (PAT)

ดูแล จัดการ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้พอร์ตการลงทุนของคุณในที่เดียว

Portfolio Tracker

  • นําเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
  • Portfolio Tracker แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ถือครองที่มีอยู่รวมถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยรวมสําหรับลูกค้าพร้อมข้อมูลกําไรและขาดทุน

Portfolio Insights

  • วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนโดยรวมของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนในความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้
  • นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันพร้อมทดสอบว่าพอร์ตการลงทุนสามารถรับมือในสถานการณ์วิกฤตทางการเงินได้หรือไม่

 

Portfolio Explorer

  • นำเสนอพอร์ตการลงทุนจำลองพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ทางธนาคารให้คําปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางธนาคารยูโอบีแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าตามแนวทางการบริหารความมั่งคั่งที่เน้นความเสี่ยงเป็นหลัก (Risk-First Approach) ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่คุณได้รับนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายความมั่งคั่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารยูโอบีทุกสาขา

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก