สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2567

สิทธิพิเศษด้านการเงิน


สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ


สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทาง


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต UOB Privi Miles Privilege Banking


  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกัน เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด จนถึงวันกดรับสิทธิ์
  • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Privi Miles Privilege Banking โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อน
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้ง 0 2285 1556 เพื่อเพิ่มเพื่อนอีกครั้งเพื่อความต่อเนื่องในการรับข้อมูลข่าวสารใน UOB Privilege Line Official
  • ระยะเวลารายการ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2344 9500

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก