หน้าแรกการค้าระหว่างประเทศโอนเงินระหว่างประเทศและบริการอื่น ๆโอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียภายในวันเดียว

บริการโอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ภายในวันเดียว

สกุลเงิน

ช่องทางการโอน

เวลาปิดรับรายการ

หมายเหตุ

SGD

  • เคาน์เตอร์สาขา
  • UOB Business Internet Banking

11:00 น.

IDR

  • เคาน์เตอร์สาขา
  • UOB Business Internet Banking

9:00 น.

ในกรณีที่ยอดเงินมากกว่า หรือเทียบเท่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วันที่มีผลของรายการจะเป็นวันถัดไป

เงื่อนไขบริการ

  • ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่ธนาคารยูโอบี ได้ทุกสาขา เพื่อทำรายการก่อนเวลาปิดรับรายการ ในวันทำการของธนาคาร ยกเว้นสาขาที่ให้บริการ 7 วัน จะให้บริการดังกล่าวเฉพาะในวันทำการปกติของธนาคาร ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • วันทำการธนาคารและเวลาในการรับเงินโอนของธนาคารปลายทางในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียจะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละธนาคารในประเทศนั้นๆ
  • การโอนเงินนี้สำหรับสกุลเงิน SGD โดยธนาคารผู้รับเงินปลายทางจะต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และสกุลเงิน IDR โดยธนาคารผู้รับเงินปลายทางจะต้องอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี