หนังสือค้ำประกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับประโยชน์ของคุณ ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันและสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อได้รับคำขอตามการค้ำประกันของธนาคาร

ประโยชน์

  • ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในการทำธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใดๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ต้องการความช่วยเหลือ

ส่วนบริการลูกค้า

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี