บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

  • “ถ้าลูกค้าที่ฝรั่งเศส โอนเงินจ่ายค่าผ้าไหมไทยของเราเมื่อไหร่ ...เราอยากรู้ทันทีเลยล่ะ...”

ลักษณะบริการ

เมื่อธนาคารได้รับแจ้งการโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศธนาคารจะดำเนินการเข้าบัญชีของลูกค้า เพื่อชำระ
ค่าสินค้า, บริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านระบบ Telegraphic Transfer (T/T) หรือ ดร๊าฟท์สกุลเงิน
ต่างประเทศ (Demand Draft) จากผู้ส่งทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์

ธนาคารยูโอบี สามารถให้บริการด้านการรับเงินโอน จากต่างประเทศ ได้ทั่วโลก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ทางธนาคาร ช่วยเพิ่ม ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ ข้อมูลด้านเงินโอนเข้า โดยลูกค้า สามารถ ตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชี พร้อมรายละเอียด ของรายการเงินโอนเข้า จากต่างประเทศ ผ่านระบบยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้งได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กับธนาคารยูโอบี
    (กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดเงินโอนเข้าผ่านบริการยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง)

วิธีโอนเงินเข้า

หากต้องการให้ผู้โอนโอนเงินมาให้ท่าน ที่บัญชีธนาคารยูโอบีจะต้องแจ้ง รายละเอียด ของท่าน ให้กับผู้โอน ดังนี้

  • ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
  • เลขที่บัญชี และสาขาของบัญชีของผู้รับเงิน
  • ชื่อ และที่อยู่ของธนาคารยูโอบี

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
191 SOUTH SATHORN RD.,
BANGKOK 10120, THAILAND

SWIFT : UOVBTHBK

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2093-5071-74

แฟ็กซ์ 0-2093-5340-42

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้