ลักษณะผลิตภัณฑ์

Inward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า) เป็นบริการที่ธนาคารเสนอให้แก่ลูกค้าในการแจ้งการได้รับคำสั่งเงินโอนค่าสินค้า และบริการจากต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT จากเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลกให้ลูกค้าทราบทันที

คุณสมบัติเด่นของบริการ

เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งการโอนเงินจากต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT ธนาคารจะทำการเข้าบัญชีลูกค้าหลังจากธนาคารได้ทำการตรวจสอบ ความครบถ้วนและถูกต้องของรายการโอนเงินดังกล่าว

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ได้รับแจ้งคำสั่งเงินโอนขาเข้าแก่ลูกค้า ผ่านช่องทาง E-mail (เมื่ออลูกค้าแสดงความจำนง) และช่องทางอื่นทันที ที่ธนาคารได้รับคำสั่ง
  • มั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีการโอนเงินมาตรฐานระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี