ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการนำฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศ โดยบริษัทสามารถนำเช็คทั้งในเขตเคลียริ่งกรุงเทพฯ และเช็คต่างจังหวัด รวมทั้งเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ฝากเรียกเก็บผ่านทุกๆ สาขา และเครือข่ายของธนาคารยูโอบีที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทระบุโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารเงินทุนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • บริการรับประกันวันที่เข้าเงิน ในการนำเงินฝากเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุบนหน้าเช็ค
  • ฝากเงินเข้าบัญชีรวดเร็วด้วยบริการนำเงินฝากเข้าบัญชีระหว่างวัน
  • บริการรับฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร
  • บริการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ เพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีธนาคาร และบัญชีลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สามารถประมาณการกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสภาพคล่องจากบริการรับประกันวันที่เข้าเงิน
  • ลดความเสี่ยง ด้วยบริการฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร
  • กระทบยอดสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยธนาคารจะรวมรายการและนำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นยอดรวม ซึ่งบริษัทจะได้รับข้อมูลรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีของเช็คแต่ละฉบับ ทำให้สามารถลดขั้นตอนในการตรวจเช็คกระทบยอดบัญชี
  • รายงานสถานะเช็คส่งทางอีเมลให้ลูกค้า หรือลูกค้าสามารถเรียกดูผ่านเวบไซต์ของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี