ตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงิน

 • “จะทวงหนี้ข้ามประเทศนี่ยุ่งจัง.. ให้คนอื่นทวงแทนได้มั้ย ?” ได้สิคะ ถ้าใช้บริการตั๋วสินค้าออกเพื่อเรียกเก็บเงินของธนาคาร

ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศตามคำสั่งของผู้ส่งออกตลอดจนติดตาม การเรียกเก็บเงินดังกล่าวด้วย โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสาร และส่งเรียกเก็บเงินยังธนาคารต่างประเทศ และติดตามการเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว

ตั๋วสินค้าขาออกเพื่อการเรียกเก็บแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Document against Payment : D/P เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้า หลังจากได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • Document against Acceptance : D/P เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้า หลังจากที่ได้ทำสัญญา จะทำการชำระเงินค่าสินค้า ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

ประโยชน์

 • สะดวกรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ ทำให้สามารถให้บริการได้กว้างขวาง และรวดเร็วไม่ว่าคู่ค้าของท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม
 • คิดค่าบริการในอัตราที่ยุติธรรม
 • ให้คำแนะนำด้านเอกสารการส่งออก โดยผู้ชำนาญงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านการค้าต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบ

 • แบบฟอร์ม Request For Negotiation/Discount of Export Bills Drawn Under Letter of Credit ต้นฉบับ L/C
 • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ระบุใน L/C เช่น ตั๋วแลกเงิน, ใบกำกับราคาสินค้า, ใบตราส่งสินค้า, กรมธรรม์ประกันภัย,
  หนังสือรับรองอื่นๆ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้