หน้าแรกบริการเงินสดบริการจ่ายเงินบริการโอนเงินต่างธนาคารโดยอัตโนมัติ (Smart Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทที่ต้องการโอนเงิน หรือจ่ายชำระเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร โดยมูลค่าการโอนจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ บริการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. SMART Credit Next Day โอนแบบส่งคำสั่งก่อนวันที่รายการมีผล
  2. SMART Credit Same Day โอนแบบส่งคำสั่งในวันที่รายการมีผล

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สามารถโอนได้ทีละหลายๆ รายการ
  • ประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคาร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สะดวกในการกระทบยอดรายการชำระเงิน โดยธนาคารจะตัดบัญชีเป็นยอดรวมรายการเดียวสำหรับการจ่ายทุกรายการในแต่ละครั้ง
  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพการหักบัญชี/ โอนเงิน โดยการหัก หรือ เข้าเงินในบัญชีลูกค้าของบริษัทแบบอัตโนมัติ
  • ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยความปลอดภัยจากการส่งข้อมูลผ่าน UOB Business Internet Banking
  • ธนาคารจะจัดเตรียมเอกสารรายงานแจ้งยอดการหักบัญชี และรายงานการโอนเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบ PDF, Excel, txt เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • ธนาคารจะทำการแจ้งวันที่ทำรายการพร้อมรายละเอียดในการชำระเงิน และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรสาร, อีเมล, สาขาที่ทำรายการ หรือส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ทำให้ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินจากผู้รับผลประโยชน์ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี