หน้าแรกบริการเงินสดบริการเงินสดบริการด้านการจัดการบัญชี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการบริหารสภาพคล่อง เหมาะกับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารหลายบัญชี ธนาคารจะทำการเชื่อมโยงบัญชีเพื่อการโอนเงินอัตโนมัติ ระหว่างบัญชีหลัก และบัญชีย่อย
 • บัญชีหลัก เป็นบัญชีที่ใช้ผูกกับบัญชีย่อย เพื่อให้ระบบมองเห็นยอดเงินทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ - Group Available Balance (GAB) และช่วยโอนเงินอัตโนมัติในกรณีที่บัญชีย่อยมียอดเงินไม่พอทำรายการ โดยบัญชีหลักสามารถกำหนดให้เป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ได้เพียง 1 บัญชี
 • บัญชีย่อย เป็นบัญชีที่ใช้ผูกกับบัญชีหลัก เพื่อให้ระบบมองเห็นยอดเงินทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ - Group Available Balance (GAB) และช่วยโอนเงินอัตโนมัติในกรณีที่บัญชีหลักมียอดเงินไม่พอทำรายการ โดยสามารถกำหนดให้เป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ได้มากกว่า 1 บัญชี และสามารถจัดลำดับการโอนเงินอัตโนมัติได้ตามข้อตกลงที่ลูกค้าได้ทำกับธนาคาร

คุณสมบัติเด่นของบริการ

 • สามารถผูกได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • สามารถรองรับวงเงินสินเชื่อได้
 • สามารถกำหนดลำดับก่อน/หลังในการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างการเชื่อมโยงของบัญชีต่างๆ ได้หลายลำดับชั้น
 • รองรับการทำรายการ 7 วัน รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์*สามารถรองรับ Group Available Balance (GAB)
 • ธนาคารจะจัดเตรียมเอกสารรายงานการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญของบัญชี โดยท่านสามารถระบุและแจ้งต่อธนาคารได้ทั้ง
  • โอนเงินในระหว่างวัน (Intraday Sweeping) โดยระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินบัญชีของบริษัท ตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน หรือ
  • โอนเงิน ณ สิ้นวันทำการ (End of day Sweeping) โดยระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินทุกบัญชีของบริษัท ณ สิ้นวันทำการ
 • รับดอกเบี้ยจากยอดเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ
 • พร้อมลดดอกเบี้ยจ่ายจากการบริหารเงินระหว่างบัญชีที่มีประสิทธิภาพ จากการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบัญชีภายในบริษัทโดยอัตโนมัติ
 • รวบรวมสภาพคล่องทั้งหมดในกลุ่มบริษัท ไว้ในบัญชีเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน และจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสม
 • ควบคุมเงินสด และมุมมองด้านสภาพคล่องทั้งหมด เพื่อการจัดการด้านบัญชีที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี