ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

UOB eAlerts! เป็นบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากที่สมัครใช้บริการ เมื่อมีรายการฝาก ถอน ชำระเงิน หรือโอนเงินเข้า/ออกจากบัญชี รวมถึงแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี โดยเป็นแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรืออีเมล เพื่อช่วยให้ท่านบริหารจัดการบัญชีได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ทันที เมื่อมีเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
 • สามารถปรับแต่งเงื่อนไขการรับการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการของท่าน*
 • เลือกรับการแจ้งเตือนได้ถึง 2 ช่องทาง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรืออีเมล
 • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีได้ดีขึ้นด้วยบริการแจ้งเตือนแบบทันท่วงที*
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล^
 • รองรับเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น *
 • ขึ้นอยู่กับบัญชีและประเภทบริการ
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)

บริการแจ้งเตือน Cash Alerts

 • แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี
  สามารถเลือกรอบการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือได้สูงสุด 4 รอบต่อวัน เพื่อให้ท่านทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชี สำหรับวางแผนการชำระเงินและการลงทุน
 • แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด
  รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ สิ่งนี้ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ทันเวลาในการบริหารจัดการบัญชี เพื่อให้เงินในบัญชีของท่านมีเพียงต่อการเบิกจ่าย
 • แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินเข้า)
  รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินเข้ามายังบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชี
 • แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินออก)
  รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินออกจากบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการเงินออกจากบัญชีได้อย่างมั่นใจ
 • แจ้งรายการเช็คคืน
  รับการแจ้งเตือนสำหรับรายการเช็คคืน1 (เช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้สั่งจ่ายได้) ที่ฝากเข้าบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถติดตามการชำระเงินกับผู้สั่งจ่ายเช็คได้ทันที

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 • รับแจ้งเปิด L/C โดยธนาคารต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีปผ่านเครือข่ายของยูโอบี และธนาคารพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 • บริการเก็บรักษา L/C ต้นฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหาย

สิ่งที่ต้องใช้

 • ในการสมัครการใช้ UOB eAlerts! คุณจะต้องมีบัญชี นิติบุคคล ที่ให้บริการโดย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

สมัครใช้บริการ

สำหรับลูกค้าใหม่

แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ

contact

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้างานบริการเงินสด โทร. 0-2093-4848 โทรสาร 0-2343-4902

location

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็ม

ค้นหาข้อมูลสาขาและที่ตั้งตู้เอทีเอ็ม

แนะนำบริการ

สอบถามหรือเสนอแแนะบริการ

ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์