ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการจ่ายแบบเร่งด่วน เช่นชำระค่าภาษี อากร ค่าระวาง ซึ่งจะจ่ายให้แก่ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บริษัทขนส่งทางเรือ เป็นบริการพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่มีรายการชำระเงินเร่งด่วน ยอดการชำระเงินสูงไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ หลังจากที่ธนาคารได้รับคำสั่งการออกเช็คก่อน 14.00 ในวันทำการของธนาคาร ธนาคารจะจัดทำแคชเชียร์เช็คขึ้นภายใน 2 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถมารับเช็คได้ตามสาขาที่กำหนดในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด เช่น สาขาใกล้กับที่ทำการจ่ายเงิน ท่าเรือหรือกรมศุลกากร

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • บริษัทสามารถมารับเช็คได้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากส่งคำสั่งมาที่ธนาคาร
  • คู่ค้าสามารถมารับเช็คได้ กว่า 20 เคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ ซึ่งใกล้สถานที่ ทำการจ่ายเงิน ท่าเรือ หรือ กรมศุลกากร
  • การส่งคำสั่งการจ่ายเช็คเร่งด่วนสามารถทำได้ผ่านทางโทรสาร หรือ UOB Business Internet Banking ก่อน 14.00 ในวันทำการของธนาคาร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลดเวลาการทำงานสำหรับการจ่ายเช็คที่เร่งด่วนให้แก่ หน่วยงานราชการ เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเช็คได้ภายใน 2 ชั่วโมงที่สาขาของธนาคาร
  • ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการออกเช็คพร้อมการยื่นหนังสือค้ำประกันในกรณีที่มีการออกของกับกรมศุลกากร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี