ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับ SMEs

‘TIP อัพทูไมล์’ ขับแค่ไหน จ่ายแค่นั้น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สำหรับคนใช้รถน้อย มีรถหลายคัน มีรถประจำตำแหน่งไม่อยากจ่ายค่าประกันแพงแต่ได้ความคุ้มครองแบบประกันชั้น 1 เลือกจ่ายได้ตามระยะไมล์ที่ใช้จริง แค่ไหนแค่นั้น เพื่อให้ท่านขับขี่รถยนต์ได้อย่างสบายใจตลอดการเดินทาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
 • มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันชั้น1 "ใช้น้อย จ่ายน้อย“

เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้ตั้งแต่เริ่ม

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี

มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

 • ระยะไมล์หมด แต่วันคุ้มครองยังเหลือ สามารถเติมไมล์ได้
 • ระยะไมล์เหลือ แต่วันคุ้มครองหมด ทบไมล์ได้ในปีต่ออายุ

ความคุ้มครองหลัก

ตารางความคุ้มครอง (ซ่อมอู่)
chevron

1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

1-10 ปี

 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

2. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 

 ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

500,000 บาท/คน

 ความรับผิดต่อร่างกายของบุคคลภายนอก

10,000,000 บาท/ครั้ง

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000 บาท/คน

 ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

100,000 บาท/คน

 ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

200,000 บาท/คน

 จำนวนที่นั่ง

7

หมายเหตุ: สำหรับรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น

 • รถที่รับประกันภัยต้องไม่เกิน 10ปี และซ่อมอู่เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถและถ่ายรูปเลขไมล์ก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 • การกำหนดทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่ำ 80% ของราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่าย
 • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ TIP อัพทูไมล์ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกในทุกกรณี

รายละเอียดกรมธรรม์

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • โทรศัพท์แจ้งเหตุ 1736 กด1
 • Mobile Application TIPFLASHCLAIM (ดาวน์โหลดIOS/Android)
 • Line OA @DhipayaInsurance

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิสำหรับลูกค้า SME ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ซื้อประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ประกันภัยนี้ รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น

ซื้อประกันรถยนต์สำหรับ SMEs ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ด้วยตัวเอง

คลิกซื้อประกัน

ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทประกัน