Financial Supply Chain Management

ลักษณะผลิตภัณฑ์

สินเชื่อสำหรับผู้ขายเพื่อนำไปใช้ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

สินเชื่อก่อนการส่งมอบสินค้า (Pre-shipment Financing)

สินเชื่อก่อนการส่งมอบสินค้า (Pre-shipment Financing)

สินเชื่อสำหรับผู้ขายเพื่อนำไปใช้ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

สินเชื่อเพื่อหลังการส่งมอบสินค้า (Receivable Financing)

สินเชื่อเพื่อหลังการส่งมอบสินค้า (Receivable Financing)

สินเขื่อสำหรับผู้ขายหลังการส่งมอบสินค้า โดยวิธีการขายหรือโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าแก่ธนาคาร

สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อ หรือ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer Financing)

สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อ หรือ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer Financing)

สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในการจัดการสินค้าคงคลังก่อนการขาย จนกระทั่งได้รับเงินจากการขายของ จากผู้ซื้อรายสุดท้าย

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และลดต้นทุนทางธุรกิจ
  • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์และ/หรือผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ บริการใดๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ต้องการความช่วยเหลือ

ส่วนบริการลูกค้า

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี