หน้าแรกบริการเงินสดบริการรับชำระเงินบริการรับชำระค่าสินค้าค่าบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ลูกค้าของบริษัท ในการชำระเงินค่าสินค้า และค่าบริการได้สะดวกขึ้น โดยผ่านจุดให้บริการ และ เครือข่ายของ ธนาคารยูโอบีและช่องทางธนาคารอื่นๆทั่วประเทศ โดยบริษัทจะสามารถรับข้อมูลรายละเอียดในการชำระค่าสินค้าและบริการของลูกค้าได้โดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติเด่นของบริการ

 • ชำระได้หลายช่องทาง
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการตามสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ
  • ชำระผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
  • ชำระผ่านธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต UOB Personal Internet Banking หรือ UOB Business Internet Banking
  • ชำระผ่าน UOB Mighty
  • ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์อื่นๆทั่วประเทศ*
 • รองรับการทำธุรกรรมแบบดำเนินการทันที (Real time) สามารถตั้งวันที่ทำรายการ หรือดำเนินการตามรอบ
  • ตรวจสอบผลการทำรายการได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งในรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก
 • บริษัทจะสามารถรับข้อมูลรายละเอียดในการชำระค่าสินค้าและบริการของลูกค้าได้ผ่านระบบ บริการรับชำระค่าสินค้าออนไลน์

*สำหรับบริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า และบริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการรับชำระเงินแทนเจ้าหน้าที่เก็บเงินของบริษัท
 • ลดขั้นตอนการทำงาน บริษัทไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหลายบัญชีกับธนาคารหลายแห่ง และสามารถนำรายงานข้อมูลการรับชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายไปกระทบยอดกับบัญชีลูกหนี้ของบริษัทได้สะดวกขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลลูกหนี้ของบริษัท โดยบริษัทสามารถตรวจสอบการชำระเงินก่อนนำส่งสินค้า

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี