หน้าแรกบริการเงินสดบริการรับชำระเงินบริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัติโนมัติออนไลน์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินแบบออนไลน์ที่ช่วยให้การค้าและการชำระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้สะดวกราบรื่น นอกจากนี้ระบบบริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติออนไลน์ของธนาคารยูโอบียังได้เชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการเช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร เพื่อรับชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถยืนยันการชำระเงินแบบทันที รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินผ่านรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • เว็บไซด์ของร้านค้าจะเชื่อมโยงกับเกดเวย์ระบบการชำระเงินออนไลน์ ของยูโอบี
  • การชำระบัญชีแบบเรียลไทม์จากผู้สั่งจ่ายไปยังบัญชีของผู้ขาย
  • ระบบมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงเช่น Firewall, SSL, Authentication และระบบรักษาความปลอดภัยภายในพิเศษ
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินผ่านรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ยูโอบี ได้
  • บริษัทสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าง่ายต่อการกระทบยอดของบริษัท
  • ผลการทำรายการจะถูกส่งเข้าระบบของบริษัททันที  เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำส่งสินค้า/ปรับลดยอดหนี้ในฐานข้อมูลหรือในระบบของบริษัทโดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี