ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการในการเปิด L/C สำหรับผู้นำเข้าสินค้า หรือชำระค่าบริการต่างๆ โดยชำระเงินแบบ L/C ซึ่งวิธีการชำระเงินแบบ L/C นี้ ทางผู้นำเข้าจะทำการชำระเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ยื่นเอกสารตาม เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุใน L/C ทุกประการ ซึ่งสามารถเปิด L/C ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

  • SWIFT
  • Courier / Mail

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • L/C ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถเปิด L/C ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมรับสำเนา L/C ภายในวันเดียวกัน
  • สะดวก รวดเร็วกับบริการเปิด L/C ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ BIB PLUS

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากธนาคารให้คำรับรองในการชำระเงิน
  • ผู้ซื้อสามารถมั่นใจในการชำระเงิน โดยจะทำการชำระเงินให้แก่ผู้ขายหลังจากที่ได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้าตามที่ระบุใน L/C ทุกประการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999
หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ศูนย์รับ-ส่งเอกสารทางด้านต่างประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ