ลักษณะผลิตภัณฑ์

Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก) เป็นบริการที่ธนาคารเสนอให้แก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินออกไปยังต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ไปยังผู้รับทั่วทุกมุมโลก

คุณสมบัติเด่นของบริการ

เป็นการโอนเงินโดยผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนทั่วโลก

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • สบายใจได้ว่าสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ หรือผู้รับเงินปลายทางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและฉับไว ด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร
  • มั่นใจได้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศด้วยระบบมาตรฐานระดับโลก และเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี