บริการโอนไปต่างประเทศ

ลักษณะบริการ

ธนาคารเสนอให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลในการโอนเงิน ออกไปต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ผ่านระบบ Telegraphic Transfer (T/T) หรือ ดร๊าฟท์สกุลเงินต่างประเทศ (Demand Draft) ไปยังผู้รับทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์

เนื่องจากธนาคารยูโอบี สามารถให้บริการด้านการทำธุรกรรม ในการโอนเงินระหว่างประเทศ แก่ลูกค้าไปได้ทั่วโลก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และยิ่งประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินผ่านบริการโอนเงิน หากโอนผ่านบริการ ยูโอบี เพอร์ซันนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (UOB Personal Internet Banking) และผ่านบริการ UOB Business Internet Banking Plus  (BIBPlus)

 

สิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า UOB SME เท่านั้น เมื่อทำธุรกรรมไปต่างประเทศมียอดตั้งแต่ 10,000 USD  หรือเทียบเท่า ลูกค้าสามารถติดต่อขออัตราพิเศษจากห้องค้าโดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-028-9887 หรือ UOB Biz Trade Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 02-093-2952-54
 • บริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารยูโอบีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเพียง 200 บาท ต่อรายการ เมื่อทำรายการผ่านระบบ Business Internet Banking (BIBPlus) รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร โดยแจ้งความประสงค์กับ UOB Biz Trade Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 02-093-2952-54 โดยลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีที่ต้องการโอนเงินต่างประเทศเพื่อรับสิทธิพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์สาขา ธนาคารยูโอบีให้สิทธิพิเศษเพียง 300 บาท ต่อรายการ โดยรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • บริการโอนเงินระหว่างประเทศธนาคารยูโอบี ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าใหม่ SME* ที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรายการ เมื่อทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารยูโอบี โดยลูกค้าใหม่ SME สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าที่สนใจรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน UOB Biz Trade Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 0-2093-2952-54 เพื่อรับคูปองสำหรับใช้โอนเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 12 ใบ เพื่อใช้สิทธิพิเศษบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์สาขา ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากระยะเวลาที่ออกคูปอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ กับธนาคารยูโอบี (กรณีโอนเงินผ่านบริการยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง)

เอกสารประกอบ

 • แบบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ
 • หลักฐาน หรือ เอกสารประกอบการโอนเงินอื่นๆ ได้แก่ สัญญากู้ยืม, สัญญาซื้อ-ขาย, ใบเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น (ตามระเบียบที่ประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

UOB Biz Trade Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 0-2093-2952-54

แฟ็กซ์ 0-2093-5340-42

หมายเหตุ :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME* ที่ยังไม่เคยใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และส่งอีเมลเพื่อแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมชุดคูปองยืนยันการรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร โดยคูปองแต่ละใบจะกำหนดระยะเวลาหมดอายุการรับสิทธิ์ในแต่ละเดือน
 • บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

*ลูกค้าใหม่ SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท

บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด