บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทขนส่ง

  • ตอนนี้จะนำสินค้า ออกจากท่าเรือได้ยังไง สินค้ามาถึงท่าเรือแล้ว แต่เอกสารยังไม่ถึงเลย เพียงมาขอหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่งสิคะ จะได้ออกของได้ทันที

ลักษณะบริการ

ธนาคารฯ ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง เพื่อให้ลูกค้า สามารถนำสินค้าออก จากบริษัทขนส่งสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ โดยที่เอกสารในการออกสินค้าที่ยังมาไม่ถึง

ประโยชน์

  • ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังของผู้นำเข้า
  • บริการออกหนังสือค้ำประกันได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีวงเงินสินเชื่อด้านการค้าต่างประเทศกับธนาคาร ได้แก่ วงเงินการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง

เอกสารประกอบ

  • แบบฟอร์มการขอออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบแจ้งรายการสินค้า, สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ เป็นต้น
  • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากบริษัทขนส่ง

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้