บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทขนส่ง

 • ตอนนี้จะนำสินค้า ออกจากท่าเรือได้ยังไง สินค้ามาถึงท่าเรือแล้ว แต่เอกสารยังไม่ถึงเลย
  เพียง มาขอหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่งสิคะ จะได้ออกของได้ทันที

ลักษณะบริการ

ธนาคารฯ ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง เพื่อให้ลูกค้า สามารถนำสินค้าออก จากบริษัทขนส่งสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ โดยที่เอกสารในการออกสินค้าที่ยังมาไม่ถึง

ประโยชน์

 • ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังของผู้นำเข้า
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีวงเงินสินเชื่อด้านการค้าต่างประเทศกับธนาคาร ได้แก่ วงเงินการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง

เอกสารประกอบ

 • แบบฟอร์มการขอออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบแจ้งรายการสินค้า, สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ เป็นต้น
 • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากบริษัทขนส่ง

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2093-5071-74

แฟ็กซ์ 0-2093-5340-42

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้