ภาพรวม BIBPlus

บริการ UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวก และง่ายดายยิ่งขึ้นในการทำธุรกรรมของท่านกับธนาคาร

 • สามารถแสดงข้อมูลบัญชี ตรวจสอบยอดเงิน และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีในบริษัทของท่านได้อย่างง่ายดาย และทันท่วงที
 • ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันของท่านง่ายดายยิ่งขึ้น
 • รองรับบริการต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของท่าน

ธุรกิจ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการ

 • บริการบริหารเงินสด

  • สะดวกสบายไปกับการติดตาม และควบคุมเงินในบัญชีของท่านได้แบบเรียลไทม์
  • ปลอดภัยไปกับบริการการจ่ายเงินที่หลากหลาย ง่าย ทำได้ทันที
  • อิสระในการเลือกใช้บัญชีสำหรับทำธุรกรรมต่างๆ
 • บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

  • ลดความยุ่งยากสำหรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการส่งธุรกรรมผ่าน BIBPlus
  • สะดวกสบายไปกับการติดตามสถานะของรายการผ่านระบบ
  • สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระสำหรับบริการการค้าระหว่างประเทศได้ทุกรายการ ไม่ว่ารายการนั้นจะถูกดำเนินการผ่านช่องสาขา หรือ BIBPlus

สมัครใช้ UOB Business Internet Banking (BIB) บริการ

For new subscriber

แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ

อบรม

หากท่านประสงค์ลงทะเบียนแนะนำเกี่ยวกับ BIBPlus/Cash Management สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Link ด้านล่าง


หากท่านต้องการใช้บริการของระบบ BIBPlus ในรูปแบบอื่น
กรุณาดูคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มของ BIBPlus 
โดยท่านสามารถดูตัวอย่างของแบบฟอร์มในคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) คืออะไร.
chevron

UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) คือบริการที่พัฒนาขึ้นต่อยอดจาก UOB Business Internet Banking เดิม สำหรับรองรับลูกค้าธุรกิจ โดยบริการนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของบริการบริหารเงินสด และบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

ท่านสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้ในระบบ BIBPlus (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจการบริการที่ท่านสมัคร):

การขอเรียกดูบัญชี

 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ
 • ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี (สรุปรายการบัญชี และดูรายละเอียด)
 • ดูรายการเงินโอนขาเข้าจากต่างประเทศ
 • ดูยอดเงินได้ตามสกุลเงินที่ต้องการ
 • ดาวน์โหลด ส่งออก และพิมพ์รายการเดินบัญชี, ข่าวสารและการแจ้งเตือน

การชำระเงินภายในประเทศ

 • โอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารยูโอบี:
  - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารยูโอบีของท่านเอง
  - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารยูโอบีของบุคคลที่สาม
  - รองรับการโอนเงินในรูปแบบที่เป็นสกุลเดียวกัน (เช่น ไทยบาท ไปยัง ไทยบาท) และต่างสกุล (เช่น ไทยบาท ไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ)
 • รองรับคำสั่งการโอนเงินล่วงหน้า

การฝากประจำ

 • การฝาก/ถอนแบบประจำ ในรูปแบบสกุลเงินไทยบาท

การโอนเงินระหว่างประเทศ

 • โอนเงินจากบัญชีธนาคารยูโอบีของท่าน ไปยังบัญชีอื่นของธนาคารในต่างประเทศ

การให้บริการในรูปแบบของBulk

 • Bulk Payment โดยใช้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • สร้าง และบันทึกไฟล์การทำธุรกรรมผ่านการกรอกข้อมูลออนไลน์
 • ดู และดาวน์โหลด fate files เพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินการ

การให้บริการการค้าระหว่างประเทศ

 • ดำเนินการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด
 • ใช้สำหรับการส่งออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • ใช้สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • การแจ้ง ยืนยัน และโอน LC
 • ใช้สำหรับขอหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า
 • ใช้สำหรับขอหนังสือรับรองจากธนาคาร
 • ชำระเงินตามใบเสร็จ
 • ดู และตอบกลับการแจ้งเตือนต่างๆ

ลักษณะบริการอื่นๆ

 • กลุ่มบริษัท – เชื่อมโยงบัญชีของบริษัทในเครือ เพื่อทำรายการและ/หรือทำธุรกรรม โดยใช้ชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม (Group ID) เพียงชื่อเดียว
 • การอนุมัติการทำรายการในรูปแบบของ Batch – อนุมัติการทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว
 • ชุดเครื่องมือออนไลน์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน:
  - สร้าง และบันทึกเทมเพลตเพื่อใช้งานซ้ำในอนาคต
  - บันทึกการทำรายการของท่านให้อยู่ในรูปแบบของฉบับร่าง
  - ข้อมูลที่ใช้บ่อยสามารถเก็บไว้เป็นตารางสำหรับตรวจสอบข้อมูลได้
 • ใช้สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ที่ได้ทำการจองไว้กับธนาคารก่อนหน้า สำหรับการโอนเงินต่างสกุล และการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • การค้าระหว่างประเทศ - Export Collection and Clean Invoice Financing
 • Generic File Upload
 • Generic File Download
 • Bulk – merge / demerge records from file; ตั้งค่าการอนุมัติจากรายการที่มีจำนวนเงินสูงที่สุด
 • Proxy/Remote Authorisation
 • ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
 • การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล – ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อติดตามสถานะของการทำรายการ (ดำเนินการแล้ว/ถูกยกเลิก)
 • บัญชีภายนอก (MT940 & MT101) – ดูยอดเงินคงเหลือ รวมไปถึงการทำรายการภายในบัญชีของธนาคารอื่น
 • Beneficiary advice
 • MT103 Copy
 • เจ้าของกิจการ/บริษัท/ชมรม และสมาคม ที่มีการเปิดบัญชีบริษัทกับทาง UOB Group สามารถสมัครใช้บริการระบบ BIBPlus ได้
 • ลูกค้าของธนาคารยูโอบีที่ใช้บริการบนระบบ BIB เดิม
 • ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์แบบฟอร์มการสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.uob.co.th

   

  สำหรับลักษณะบริการพื้นฐานนั้น มีไว้เพื่อดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี การสร้าง และอนุมัติการทำรายการ โดยท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น สิทธิ์ในการเข้าถึงที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานแต่ละท่าน, multi-tiered transaction approval limits.

   

  สำหรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรุณาคลิกที่นี่

  แต่หากต้องการดูตัวอย่างแบบฟอร์มประเภทอื่นๆของระบบ BIBPlus กรุณาคลิกที่นี่

  ส่งแบบฟอร์มการสมัคร ที่ได้ทำการกรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์แล้วไปยังธนาคารยูโอบีได้ทุกสาขา โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารสำคัญอื่นๆ

  • เมื่อการลงทะเบียนเข้าใช้งานบนระบบ BIBPlus ของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครใช้งานแต่ละท่าน จะได้รับ รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ผ่านทางอีเมล อีกทั้งยังได้รับอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (Token) ซึ่งในส่วนของตัวอุปกรณ์นี้ ท่านจะได้รับผ่านทางการส่งไปรษณีย์ หรือสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารยูโอบี

   

  ในกรณีที่บริษัทของท่านเป็นบริษัทย่อยในเครือ และบัญชีของท่านได้เชื่อมโยงอยู่กับรหัสของบริษัทใหญ่ ซึ่งหากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าใช้งานบนระบบ BIBPlus เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการทำรายการ ท่านจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครบนระบบ BIB เดิม ของธนาคารยูโอบี

 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งประทับตราของบริษัท โดยสำเนาต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้งานบนระบบ BIBPlus พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

ท่านสามารถเข้าถึงการใช้บริการบนระบบ BIBPlus ได้ทุกที่ ทุกเวลา
หมายเหตุ: การทำรายการบางประเภทต้องทำในเวลาทำการที่กำหนด กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการใช้บริการ BIBPlus (ค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบางประเภท อาทิเช่น LC และ TT จะยังคงใช้ต่อไป)

ท่านสามารถเข้าถึงการใช้บริการบนระบบ BIBPlus ได้จากทุกประเทศ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่านจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานของบริษัทได้หลายบัญชี รวมถึงกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละบัญชีเข้าถึงบริการ และข้อมูลได้ต่างกัน (หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน ท่านจำเป็นต้องขอเพิ่มอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (Token) ให้กับผู้ใช้งานรายใหม่) หรือท่านสามารถส่ง BIBPlus User Maintenance Form ไปยังธนาคาร เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: สำหรับการเพิ่มผู้ดูแลระบบของบริษัท และผู้มีอำนาจลงนามรายใหม่นั้น กรุณาส่ง Services and User Maintenance Form (ด่วน) ไปยังธนาคาร

หากท่านต้องการเข้าใช้งานระบบ ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ รหัสกลุ่มบริษัท รหัสประจำตัว รหัสผ่าน และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (Token) ที่ได้รับมาจากธนาคาร หรือผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ กรุณาศึกษารายละเอียดได้ที่ BIBPlus Quick Guide

 • หากท่านลืมรหัสประจำตัว ท่านสามารถติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่าน
 • หากท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่าน เพื่อทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่าน เพื่อทำการส่ง BIBPlus Maintenance Form สำหรับการขอรหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่าน สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ใช้งานได้เท่านั้น สำหรับวิธีการการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ BIBPlus Quick Guide

 • ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสประจำตัวสำหรับการเข้าใช้งานระบบได้เพียงครั้งแรกของการเข้าสู่ระบบเท่านั้น หลังจากนั้น ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก นอกจากนี้ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสกลุ่มบริษัทได้ แต่สำหรับกรณีการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้น ท่านสามารถทำได้ผ่านเมนู Change Profile

ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานรหัสประจำตัวได้ด้วยตนเองผ่าน 2 วิธี ดังนี้
1. ลูกค้าสามารถทำการเปิดใช้งานได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์
2. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารยืนยันการเปิดใช้งาน(สำหรับลูกค้าที่รับรหัสประจำตัวเป็นครั้งแรก) หรือส่ง BIBPlus Maintenance Form มาที่ธนาคารยูโอบีได้ทุกสาขา

BIBPlus มีระบบมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนี้ จะใช้การเข้ารหัสแบบ Secured Sockets Layers 2048-bit (ระบบการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบัน) และ ระบบ two-factor authentication ที่ต้องใช้ รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ร่วมกับอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย(Token) เพื่อรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของบริษัท รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางธนาคารของบริษัทของท่าน

 • นอกจากนี้ ธุรกรรมทางการเงินที่ทำผ่านระบบ BIBPlus จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยจะใช้ DP270 SecurePlus Token เพื่อยกระดับความปลอดภัย
 • อำนาจการอนุมัติสำหรับธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้ Authorisation Profiles ตามคำสั่งที่ลูกค้ากรอกมาในเอกสารยืนยันการเปิดใช้งาน
 • เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมธนาคารออนไลน์ของท่าน บริษัทแนะนำให้ท่านใช้วิธี Maker-Checker ซึ่งเป็นการกำหนดให้มีผู้ทำรายการอย่างน้อย 2 ท่าน อาทิเช่น ผู้ทำรายการ และผู้ตรวจสอบรายการ

BIBPlus มีระบบมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัยนี้จะช่วยรักษาข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางธนาคาร ซึ่งจะใช้

 • ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Multiple levels of firewalls
 • การเข้ารหัสแบบ Secured Sockets Layers 2048-bit - ปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในด้านเทคโนโลยีการเข้ารหัส
 • ระบบ two-factor authentication ที่ต้องใช้ รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ร่วมกับอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย(Token)

เมื่อท่านทำการเข้าสู่ระบบ BIBPlus แล้วนั้น กรุณาตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ในแถบสถานะด้านบน ว่าเบราว์เซอร์ของท่าน ได้เปลี่ยน URL จาก http:// เป็น https:// แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในแถบ URL address ต้องปรากฎ security icon (รูปกุญแจล็อค) ซึ่งหากการแสดงผลหน้าเว็บของท่านตรงตามทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น แสดงว่า หน้าเว็บของท่านได้มีการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสอยู่ ท่านสามารถคลิกที่ security icon เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความปลอดภัยของหน้าเว็บนั้น

ถึงแม้ว่าทางธนาคารจะมีการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลบัญชีของท่านอยู่ก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม “ท่าน” ในฐานะผู้ใช้งานระบบ ก็มีบทบาทสำคัญ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี โดยมีแนวทางปฎิบัติดังต่อไปนี้

 • รักษารหัสประจำตัว และรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบ UOB Internet Banking ให้เป็นความลับ โดยห้ามเขียน หรือเปิดเผยรหัสดังกล่าว ไม่ว่ากับบุคลใดก็ตาม
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีนโยบายให้พนักงานถามรหัสประจำตัว และรหัสผ่านจากลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ้างเป็นบางที โดยใช้ลักษณะบริการ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ที่มีอยู่บนระบบ BIBPlus
 • เมื่อทำการออกจากระบบ BIBPlus แล้วนั้น กรุณาลบแคชในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านมีการเข้าใช้งานระบบ BIBPlus ผ่านทางคอมพิวเตอร์สาธารณะ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบัญชีของท่านถูกเก็บไว้ ในส่วนของวิธีการลบแคชในเบราว์เซอร์ จะแสดงที่หน้าเว็บ เมื่อท่านทำการออกจากระบบ BIBPlus
 • ท่านควรออกจากระบบ BIBPlus หลังการใช้งานทุกครั้ง ก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์อื่น
 • ติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (personal firewall)1 ที่มีประสิทธิภาพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-virus Software)2 และโปรแกรมที่ป้องกันการโจมตีจากม้าโทรจัน (Anti-trojan horse Software)3 ไวรัส หรือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านได้หากไม่มีการตรวจสอบ อีกทั้งผู้ไม่หวังดีบางราย สามารถใช้วิธีบันทึกอัตราความเร็วของการพิมพ์บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของท่าน (keystrokes) เพื่อขโมยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ท่านไม่ได้ยินยอมแต่อย่างใด


1 ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล มีหน้าที่ที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ ป้องกันการสอดแนมที่มาจากทางอินเทอร์เน็ต และป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกสู่ภายนอก อีกทั้งมีการตรวจสอบ และป้องกันคำสั่ง หรือข้อความที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้ามาสู่ระบบของท่าน รวมถึงตรวจสอบ และป้องกันโปรแกรมบางประเภท (อาทิเช่น ไวรัส และม้าโทรจัน) ที่พยายามจะส่งข้อความออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

2 โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-virus Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสจะตรวจสอบฮาร์ดดิสก์เพื่อหา และกำจัดไวรัส อีกทั้งในบางกรณี ยังสามารถตรวจหา และกำจัดเวิร์ม หรือม้าโทรจัน ได้อีกด้วย

3 โปรแกรมที่ป้องกันการโจมตีจากม้าโทรจัน (Anti-trojan horse Software)
โปรแกรมที่ป้องกันการโจมตีจากม้าโทรจัน จะสามารถระบุ และลบโปรแกรมจำพวกม้าโทรจันได้ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไป ม้าโทรจัน คือโปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายหลังจากที่ท่านเริ่มใช้งานโปรแกรม ม้าโทรจันที่แฝงตัวมา จะทำลาย และลอบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ที่ ‘บทบาทของท่านในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัญชี’

หากท่านทำรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้บริการบนระบบ BIBPlus ของธนาคารยูโอบีสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ว่ารหัสผ่านนั้นไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป หรือหากท่านสังเกตเห็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวภายในบัญชี ท่านควรติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท เพื่อทำการระงับรหัสประจำตัวได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งควรแจ้งธนาคารให้ทราบ โทร 0-2285-1555

ธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ จะถูกอนุมัติตามเงื่อนไขการลงนามในสัญญา ภายใต้หัวข้อ Authorisation Profile โดยท่านสามารถกำหนดวงเงินได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

วงเงิน ประเภท วงเงินเริ่มต้น ใช้งานกับ
วงเงินของธุรกรรม วงเงินของธุรกรรมต่อผู้อนุมัติในแต่ละกลุ่ม จำนวนเงิน ซึ่งขึ้นกับยอดเงินในบัญชี * ทุกการให้บริการ/บริการบน BIBPlus
*หากช่องบนเอกสารยืนยันการเปิดใช้งานเหล่านี้ถูกเว้นว่าง ช่องที่เว้นว่างจะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งท่านสามารถกำหนดวงเงินให้แตกต่างกันได้ตามที่ท่านต้องการ

การยืนยันการทำรายการ (หรือการยืนยันการทำรายการแบบดิจิทัล) คือกระบวนการผลิตตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันจากชุดข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการทำรายการที่ทำผ่านช่องทางออนไลน์

การยืนยันการทำรายการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ two-factor authentication ที่มีไว้เพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์ที่ปลอมเป็นคนกลาง เพื่อเข้ามาแทรกสัญญาณการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้รับ และผู้ส่งข้อมูล โดยธนาคารจะมีการนำอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (SecurePlus token) เข้ามาใช้สำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อาทิเช่น การโอนเงิน การจำกัดวงเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งจะถูกดำเนินการโดยลูกค้า

การจำกัด จะขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่สามารถส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมที่สุด สำหรับจำนวนรายการบนระบบ BIBPlus นั้น จะมีได้สูงสุดที่ 1,000 รายการ ต่อไฟล์ ซึ่งทำได้เฉพาะที่เป็นรายการการโอนเงินไปต่างประเทศเท่านั้น

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สามารถมีผลในวันเดียวกัน (มีผลวันนี้), วันถัดไป(วันพรุ่งนี้) หรือมีผลหลังจากนี้อีก 2 วันทำการ (value spot) หรือมีผล ณ วันใดในอนาคต

การจองสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในวันเดียวกันนั้น (มีผลวันนี้) ท่านจะต้องกำหนด ‘FX Line’ ให้กับทางธนาคาร โดย ‘FX Line’ จะระบุจำนวนเงินสูงสุด และสิทธิที่ท่านสามารถทำสัญญาในเวลาใดก็ได้ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่

หากท่านมีวงเงินสินเชื่อในปัจจุบันอยู่กับธนาคาร (อาทิเช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต, บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipts), วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ท่านสามารถติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อ ให้รองรับกับสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โดยจัดสรรจากสิ่งที่มีอยู่

หากท่านยังไม่ได้กำหนดวงเงินสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกับทางธนาคาร ท่านสามารถจอง/ทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ในวันเดียวกันกับที่สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีผลหลังจากนี้อีก 2 วันทำการ (value spot) หลังจากนี้ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในวันถัดไปได้

เบราว์เซอร์OS \ อุปกรณ์ IE 9 IE 10 IE 11 Safari 7 Safari 8 Firefox เวอร์ชันล่าสุด Chrome เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชัน Java
Windows 7 Y Y Y     Y Y Java 8
Windows 8.1     Y     Y Y
Mac OS 10.10 Yosemite       Y Y Y  
Mac OS 10.9 Mavericks       Y Y Y  

 

ใช้ Firefox และ Chrome เวอร์ชันล่าสุด โดยจะถูกกำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ปกตินั้น Firefox และ Chrome จะถูกอัปเดตอัตโนมัติด้วยระบบ ‘Rapid Releases’ ดังนั้น ผู้ใช้ควรจะได้รับการอัปเดตโดยตรงจาก Firefox และ Chrome

สำหรับ Chrome ตั้งแต่เวอร์ชัน 45 เป็นต้นไป จะไม่รองรับ Java Applets ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานบริการการอัปโหลดไฟล์ได้ ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรเปลี่ยนไปใช้เว็บเบราวเซอร์ตัวอื่น

 

1 Firefox and Chrome use the latest versions by default as they are updated automatically by ‘Rapid Releases’. Users should receive regular updates on their machines directly from Firefox and Chrome.

2 Chrome stopped supporting Java Applets from Version 45 onwards, thus the file upload function will not be supported on Chrome version 45 and above. Users should use alternative browsers for file uploading.

ตั้งค่าขนาดความยาวของการเข้ารหัสเป็น 2048 บิต

 • ไปที่เมนูเบราว์เซอร์
 • คลิกที่ ‘ความช่วยเหลือ’ จากนั้นเลือก 'เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Internet Explorer'
 • ในส่วนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา หากขนาดความยาวของการเข้ารหัส ไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ที่ 2048 บิต ให้คลิกที่ 'อัปเดทข้อมูล'
 • จากนั้น ท่านจะถูกนำไปยังเว็ปไซต์ของไมโครซอฟท์ เพื่อท่านจะได้ทำการดาวน์โหลดชุดรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมกับระบบของท่าน

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างปลอดภัย ตรวจสอบ SSL 2.0 และ SSL 3.0 ว่าใช้URL เป็น HTTPS หรือไม่ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้:

 • ไปที่เมนูเบราว์เซอร์
 • คลิกที่ ‘เครื่องมือ’ จากนั้นเลือก ‘ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต’ และคลิกที่แท็บ ‘การตั้งค่าขั้นสูง’
 • ภายใต้หัวข้อ ‘ความปลอดภัย’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายที่ช่อง 'ใช้ SSL 2.0, SSL 3.0’ แล้ว

ตรวจสอบว่า Microsoft VM - JIT compiler สำหรับ virtual machine นั้นถูกเปิดใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้:

 • ไปที่เมนูเบราว์เซอร์
 • คลิกที่ ‘เครื่องมือ’ จากนั้นเลือก ‘ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต’ และคลิกที่แท็บ ‘การตั้งค่าขั้นสูง’
 • ภายใต้หัวข้อ ‘Microsoft VM’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน ‘JIT compiler สำหรับ virtual machine’ แล้ว
 • หลังจากนั้นให้ท่านรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความปลอดภัยตัวอื่นๆถูกเปิดใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้:

 • ไปที่เมนูเบราว์เซอร์
 • คลิกที่ 'เครื่องมือ' จากนั้นเลือก ‘ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต’ และคลิกที่แท็บ ‘ความปลอดภัย'
 • คลิกที่สัญลักษณ์ 'อินเทอร์เน็ต'
 • ภายใต้หัวข้อ ‘cookies’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือก cookies ทั้งหมดแล้ว
 • ภายใต้หัวข้อ ‘Microsoft VM, Java Permissions’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือก 'Disable Java' และ 'Custom' อยู่
 • ภายใต้หัวข้อ ‘Scripting’ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือก Scripting ทั้งหมดแล้ว

ทางธนาคารได้มีการใช้ Java Applet (นอกเหนือจาก 2048-bit SSL) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ เมื่อท่านเลือกที่จะอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ applet จะทำการเข้ารหัสไฟล์ดังกล่าว ก่อนที่จะส่งมายังระบบฐานข้อมูลของธนาคาร หากไม่มีการเปิดใช้งาน Java หรือไม่มีการติดตั้ง Java Virtual Machine (JVM) ในเบราว์เซอร์ของท่าน จะส่งผลให้ applet ไม่ทำงาน และท่านจะไม่สามารถใช้บริการอัปโหลดไฟล์ได้

ตรวจสอบที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำในคำถามข้อถัดไป ซึ่งหาก JVM ยังไม่มีการถูกติดตั้งในระบบของท่าน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการอัปโหลดไฟล์ได้

โดยส่วนมากแล้ว เบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับระบบปฎิบัติการไมโครซอฟท์ จะได้รับการติดตั้ง JVM อย่างอัตโนมัติ แต่สำหรับ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชัน จะไม่ได้รับการติดตั้ง JVM มาด้วย

สำหรับ JVM เวอร์ชันล่าสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Sun Microsystems ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://www.oracle.com/technetwork/java/eol-135779.html

ทางธนาคารขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (http://windows.microsoft.com/en-sg/windows/lifecycle) เพื่อการอัปเดตที่สม่ำเสมอ โดยปกติแล้ว ทางไมโครซอฟท์จะมีการอัปเดตโปรแกรมอยู่เป็นระยะ เพื่อพัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเว็บไซต์ ซึ่งทางธนาคารสนับสนุนให้ลูกค้าทำการอัปเดตเบราว์เซอร์ให้ทันสมัย เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พัฒนาแล้ว

ทุกรายการที่ถูกทำผ่านทางระบบ BIBPlus จะมีเลขที่อ้างอิงที่แตกต่างกัน (BIB Reference No) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะของการทำรายการได้ผ่านทางบริการ ‘ค้นหารายการการทำธุรกรรม’ โดยทุกรายการที่ทำสำเร็จ จะแสดงสถานะเป็น ‘ดำเนินการแล้ว’ หรือ ‘พบปัญหา’

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0-2343-4848 (8:30น.ถึง 17.30น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี