กำหนดการปรับปรุงระบบ

ธนาคารยูโอบีขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้
  • วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น. ถึงเวลา 09:00 น. ไม่สามารถใช้บริการต่อไปนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
    • บริการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ทุกช่องทาง
    • บริการชำระค่าสินค้าทุกช่องทาง
    • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร UOB และบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร เฉพาะช่องทาง UOB Personal Internet Banking, UOB Mobile Banking (Mighty, TMRW)

  •  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น. ถึงเวลา 08:00 น. ไม่สามารถใช้บริการต่อไปนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
    • UOB Personal Internet Banking, UOB Mobile Banking (Mighty, TMRW)

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้