ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัญชีเงินฝาก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี บริการ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้าทั่วไป
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
บัญชีเงินฝากยูโอบี คอนวีเนี่ยนซ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ
เอกสารอื่นๆ

บัตรเดบิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
คู่มือและสัญญา การใช้บัตรยูโอบี พร้อมการ์ด มาสเตอร์การ์ด เดบิต และยูโอบี วีแคร์
คู่มือและสัญญา การใช้บัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต และยูโอบี เดบิต วีแคร์

บัตรเครดิตและสินเชื่อแคชพลัส

บัตรเครดิต
สินเชื่อ แคชพลัส

 

UOB Personal Internet Banking

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
UOB Personal Internet Banking

UOB Business Internet Banking Plus

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
สัญญาบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจ UOB
ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการระบบ
ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการระบบ-(ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ)
สัญญาบริการด้านการค้า  
สัญญาบริการบริหารเงินสด (สำหรับเอกสารแนบ 3)

UOB eAlerts!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
UOB eAlerts!

Other Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
วันที่มีผลบังคับใช้
ประกาศย้อนหลัง
BizSuper
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ยูโอบีพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล (PromptPay for Juristic)
หนังสือขอให้หักเงินจากบัญชี