ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการของธนาคารในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) แก่ผู้รับผลประโยชน์ตาม L/C โดย ธนาคารจะทำการตรวจสอบความแท้จริงของ L/C ก่อนแจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • รับแจ้งเปิด L/C โดยธนาคารต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีปผ่านเครือข่ายของยูโอบี และธนาคารพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก
  • บริการเก็บรักษา L/C ต้นฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999
หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ศูนย์รับ-ส่งเอกสารทางด้านต่างประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ