บริการแจ้งการเปิด L/C

  • บริษัทเรานำสินค้าเข้ามาจากเมืองนอก แต่อยากให้มีคนช่วยดูแลจัดการ เรื่องเอกสารและการชำระเงิน ง่ายมากค่ะ...ใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารยูโอบีสิคะ

ลักษณะบริการ

อยากรู้จริง ๆ ว่ามีคนที่สั่งของเข้ามา เขาต้องการอะไร คุณภาพขนาดไหน จะให้ส่งแบบไหน? ใช้บริการแจ้งการเปิด L/C จากต่างประเทศ กับ UOB สิคะ

เป็นบริการของธนาคารยูโอบี ที่ให้บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ที่ธนาคารได้รับจากผู้ซื้อสินค้าในประเทศ

เพื่อแจ้งต่อผู้ขายหรือผู้ที่รับประโยชน์ตาม L/C ซึ่งผู้ที่รับประโยชน์ตาม L/C อาจจะเป็นลูกค้าของธนาคารยูโอบี
หรือไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารก็ได้

ประโยชน์

เนื่องจากธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก จึงสามารถให้บริการ แก่ผู้ส่งออกได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าคู่ค้าจะอยู่ ณ ที่ใดของโลก นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเงื่อนไข L/C และการเตรียมเอกสารตาม L/C และกรณีที่ลูกค้าได้สมัครใช้บริการ UOB CyberBanking สำหรับธุรกรรมประเภท Export ไว้กับธนาคารยูโอบีธนาคารจะแจ้งการเปิด L/C แก่ลูกค้าผ่านทางระบบ UOB CyberBanking ซึ่งลูกค้าสามาถตรวจสอบเอกสาร และจัดพิมพ์สำเนาเอกสาร เพื่อเตรียมการส่งออกได้ทันที ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้