โปรโมชันการใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับลูกค้าใหม่ UOB SME

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ UOB SME เมื่อใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ต่อที่ 1  ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน BIBPlus ทุกรายการสูงสุด 3 เดือน

และรับสิทธิคูปองยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินสูงสุด 12 รายการ ผ่านเคาน์เตอร์สาขา

ต่อที่ 2 รับของสมนาคุณพิเศษ เมื่อสะสมยอดโอนเงินไปต่างประเทศ ภายในทั้ง 2 ช่วงระยะเวลาสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาสะสม

สะสมยอดโอน

ของสมนาคุณ

ช่วงที่ 1

ภายใน 3 เดือนแรก

นับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย

5 – 9.99 ล้านบาท

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เซ็นทรัล มูลค่า 500บาท

10 – 29.99 ล้านบาท

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เซ็นทรัล มูลค่า 1,500บาท

30 ล้านบาทขึ้นไป

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เซ็นทรัล มูลค่า 5,000บาท

พิเศษช่วงที่ 2

นับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67

300 ล้านบาทขึ้นไป

ทองคำ 1 บาท*

ต่อที่ 3 รับสิทธิทดลองใช้งาน ZUPPORTS แพลตฟอร์มช่วยบริหารการนำเข้าส่งออกลดต้นทุนขนส่ง

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

*มูลค่าราคาทองคำอ้างอิง ณ วันที่ 8 ธ.ค. 66 เท่ากับ 33,850 บาท (ต่อทองคำ 1 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน BIBPlus ทุกรายการ สูงสุด 3 เดือน และ รับสิทธิคูปองยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินสูงสุด 12 รายการ ผ่านเคาน์เตอร์สาขา
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME** ที่ใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน*** โดยลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

กรณีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา

 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมชุดคูปองยืนยันการรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร ในคูปองแต่ละใบจะกำหนดระยะเวลาหมดอายุการรับสิทธิในแต่ละเดือน
 • ลูกค้าต้องระบุชื่อบัญชีและเลขบัญชีของลูกค้าหน้าคูปองและแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารทุกครั้งที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศทุกวันทำการ โดยบัญชีที่ใช้บริการต้องมีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีตามที่ระบุไว้ในคูปองสิทธิพิเศษเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ลูกค้าท่านอื่นได้
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษบริการโอนเงินไปต่างประเทศได้สูงสุด 12 รายการ ผ่านเคาน์เตอร์สาขา ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ออกคูปอง
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่มียอดตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่นต่อรายการการโอน 1 ครั้ง
 • คูปองส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการทำรายการ และอีเมลแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

กรณีโอนเงินผ่านระบบ BIBPlus

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครใช้ BIBPlus สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่านช่องทาง BIBPlus ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอรับสิทธิ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หลังจากระยะเวลา 3 เดือนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ธนาคารจะเรียบเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อรายการธุรกรรม เมื่อทำรายการผ่านระบบ BIBPlus
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และหลักฐานการทำรายการผ่านช่องทาง BIBPlus เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 2 สะสมยอดโอนเงินไปต่างประเทศต่อเนื่องมีสิทธิได้รับของสมนาคุณตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME** ที่ใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน*** โดยลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567
 • ธนาคารจะทำการคำนวณยอดสะสมยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะรายการที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่นต่อรายการโอน 1 ครั้ง และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าโดยตรง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณจากการสะสมยอดการบริการอัตราแลกเปลี่ยน หากยอดรวมธุรกรรมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายไม่ถึงกำหนดลูกค้าจะไม่ได้รับของสมนาคุณใดๆ
 • ตัวอย่างการนับระยะเวลาการสะสมยอดบริการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับ Central Gift eVoucher
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน เม.ย.67 นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ เม.ย.67 - มิ.ย.67
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน พ.ค.67 นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ พ.ค.67 - ก.ค.67
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน มิ.ย.67 นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ มิ.ย.67 - ส.ค.67
 • ตัวอย่างการนับระยะเวลาการสะสมยอดบริการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับทองคำ
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน เม.ย.67 นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ เม.ย.67 - ธ.ค.67
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน พ.ค.67นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ พ.ค.67 - ธ.ค.67
  • กรณีโอนครั้งแรกเดือน มิ.ย.67 นับยอดโอนสะสม ตั้งแต่ มิ.ย.67- ธ.ค.67
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โดยวิธีการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://go.uob.com/3dMOHv7 เพื่อรับสิทธิ์รางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 • การส่งมอบของรางวัล
  • สำหรับระยะเวลาสะสมช่วงที่ 1 ภายใน 3 เดือนแรกโดยนับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย ลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับของสมนาคุณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 31 ต.ค.67
  • สำหรับระยะเวลาสะสมช่วงที่ 2 นับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67 ลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับของสมนาคุณเป็นทองคำจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ภายใน 28 ก.พ.68
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลธนาคารจะส่งมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้มอบฉันทะเท่านั้น
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ เงื่อนไขการใช้เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด

หมายเหตุ

**ลูกค้าใหม่ SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท

***บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่

UOB Biz Call Centre 0 2343 3555

Line @UOBSME

 

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี