เมื่อเปิดบัญชีใหม่วันนี้
รับเซทกระเป๋าเดินทาง Limited Edition
มูลค่า 6,400บาท

เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอป UOB TMRW

บัญชีเงินฝาก TMRW (บัญชีเงินฝากออนไลน์)

บัญชีเงินฝากออนไลน์ TMRW

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี

City of TMRW สนุกกับการออมเงินในรูปแบบเกม

ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ไม่มีค่าธรรมเนียม บัญชีเคลื่อนไหวที่มียอดเงินฝากต่ำกว่าที่กำหนด

โอนเงินจากบัญชี TMRW Everyday ของคุณมาเก็บในบัญชี TMRW Savings เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามเงื่อนไข

UOB STASH บัญชีเงินฝากไม่ประจำ

ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงิน กับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำ แต่คล่องตัว ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รับดอกเบี้ยทุกเดือน สูงสุด 1.70% ต่อปี ฝากได้ถึง 50 ล้านบาท

ตรวจสอบข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี

บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีที่เปลี่ยนการทำธุรกรรม ธนาคาร ให้เป็นดอกเบี้ยสูง

ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน

สะดวกในการเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี

คล่องตัวฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำธุรกรรมผ่านแอปฟรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
chevron
 • ระยะเวลาโครงการ
  ระยะเวลาเปิดบัญชีและฝากเงิน 1 – 28 ธ.ค. 66 | ระยะเวลาคงเงิน 1 ม.ค. 67 – 31 พ.ค. 67

  ยอดเงินฝากต่อบัญชี

  ของสมนาคุณมูลค่า

  ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

  6,400 บาท

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ TMRW หรือ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ UOB STASH หรือ บัญชี ONE ACCOUNT ผ่านแอป UOB TMRW ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 66 ถึง 28 ธันวาคม 66 และฝากเงิน ให้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับ ชุดกระเป๋าเดินทาง TMRW Exclusive Edition ประกอบด้วย กระเป๋าลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบและขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ รวม มูลค่า 6,400 บาท เมื่อทำการเปิดและฝากเงินเพิ่มเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ร่วมรายการ ตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด และคงยอดเงินฝากดังกล่าวไว้ตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับเปิดบัญชี TMRW ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีใดก็ได้ทั้ง บัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday หรือ บัญชีออมทรัพย์ TMRW Savings (City of TMRW) หรือทั้งสองบัญชีรวมกัน ตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด และคงยอดเงินฝากดังกล่าวไว้ตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
  • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ที่ร่วมโครงการในช่วงวันที่ 128 ธันวาคม 2566
  • มีรายการเงินฝากเพิ่มใหม่ ยอด 600,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นไป เข้ามาระหว่างวันที่ 128 ธันวาคม 2566 และยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท และ
  • ทำการคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1 มกราคม 256731 พฤษภาคม 2567 (5 เดือน)  และ
  • ณ วันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) มียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 600,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ทำครบตามเงื่อนไขทั้งหมด (เปิดบัญชี ฝากและคงเงิน) ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร และจัดส่งชุดกระเป๋าเดินทาง TMRW Exclusive Edition ดังกล่าว ตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับทางธนาคาร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้าคงเงินครบตามเงื่อนไขในระยะเวลาโครงการ
 • จำกัด1 สิทธิ์/บัญชี/รายการส่งเสริมการขาย โดยของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • การฝากเงินวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร หรือหลังเวลา 22.00 น. ธนาคารจะนับเป็นรายการของวันทำการถัดไป
 • ผู้มีสิทธิ์รับของกำนัลจะต้องยังไม่ปิดบัญชีออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ และบัญชีต้องมีสถานะปกติ และจะต้องไม่ยกเลิกแอปพลิเคชัน UOB TMRW ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMRW หรือ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ UOB STASH หรือ บัญชี ONE ACCOUNT มาก่อน หรือเคยมีบัญชีดังกล่าว แต่ปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ปิดบัญชีจนถึงวันที่เปิดบัญชีใหม่ และเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอป UOB TMRW เท่านั้น
 • มูลค่าของสมนาคุณเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07% ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของสมนาคุณ 6,400บาท สำหรับยอดเงินฝาก 600,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • บัญชีออมทรัพย์ TMRW ให้อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.10%-1.3% ต่อปี, บัญชีเงินฝากไม่ประจำ UOB STASH ให้อัตราดอกเบี้ยปกติรวมดอกเบี้ยโบนัส 0.50%-1.7% ต่อปี, บัญชี ONE ACCOUNT ให้อัตราดอกเบี้ยปกติรวมดอกเบี้ยโบนัส 0.40%-1.25% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็ปไซต์ธนาคาร UOB
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการจะต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ การพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Chatbot ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือติดต่อ TMRW Contact Center: โทร. 02-285-1555

บริการธนาคารดิจิทัลที่คิดไกลกว่า เพื่อทุกความต้องการของคุณ และถ้าคุณพร้อมก็มาก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่อีกขั้นกับ UOB TMRW
สมัครตอนนี้!