พิเศษ! ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากยูโอบีและโอนเงินเข้าบัญชี ตามเงื่อนไข เลือกรับคูปองตามใจคุณ 1 สิทธิ์

ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากยูโอบี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 โดยรายการที่กำหนด ประกอบด้วย
  1. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand หรือสาขาของธนาคาร UOB
  2. สมัครใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์ (UOB PromptPay) ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand หรือที่สาขาของธนาคาร UOB โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากยูโอบี ในช่วงเวลาแคมเปญ
  3. มียอดเงินโอนซึ่งเป็นเงินใหม่*เข้าบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (เป็นยอดเดียว ไม่นับเงินโอน ทยอยเข้าหรือ สะสมเข้ามาครบ 5,000 บาท) ผ่านพร้อมเพย์ในช่วงเวลาแคมเปญ โดยต้องเป็นยอดโอนเข้าบัญชีเงินฝากยูโอบีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ไว้ตามข้อ 2.
  4. คงเงินในบัญชี 1 เดือน เช่น
   • เปิดบัญชีและโอนเงินใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (เป็นยอดเดียว ไม่นับเงินโอน ทยอยเข้าหรือ สะสมเข้ามาครบ 5,000 บาท) ) ผ่านพร้อมเพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้าต้องคงเงินอย่างน้อย 5,000 บาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
   • เปิดบัญชีและโอนเงินใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (เป็นยอดเดียว ไม่นับเงินโอน ทยอยเข้าหรือ สะสมเข้ามาครบ 5,000 บาท) ผ่านพร้อมเพย์ในเดือนมีนาคม 2567 ลูกค้าต้องคงเงินอย่างน้อย 5,000 บาท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

(*เงินใหม่ หมายถึง เงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝาก UOB จากต่างธนาคาร ผ่าน Promptpay เท่านั้น โดยไม่นับเงินโอนระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี)

 • กรณีลูกค้าผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากยูโอบี ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำเร็จภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และในเวลาต่อมามีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะยังคงได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทำการตั้งค่าผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand ได้ด้วยตนเอง
 • ลูกค้าที่ทำครบตามเงื่อนไขจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิเพื่อเลือกและแลกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารจะจะส่ง SMS เพื่อแจ้งรับสิทธิ์ ภายใน 45 วันหลังจบแคมเปญ
 • มูลค่าของสมนาคุณเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2% ต่อปี คำนวณจากมูลค่า e-coupon 100 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5,000 บาท
 • เมื่อลูกค้ารับสิทธิ์จากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 • หากมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา หรือโทร 0 2285 1555 หรือ Chat ผ่านแอป UOB TMRW
 1. เลือกไปที่แท็บ ‘บริการ’ มุมขวาล่าง จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
 2. ภายใต้หัวข้อ ‘บริการอื่น’ เลือก ‘ตั้งค่าพร้อมเพย์’
 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน และเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ ซึ่งจะเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ธนาคารจะเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าเมื่อทำครบเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ยืนยันการทำรายการ ตรวจสอบข้อมูลและกด ‘ตกลง’ เพื่อรับรหัส OTP (one-time password) ผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารในการยืนยันตัวตน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

เปิดบัญชีผ่านแอป UOB TMRW

คลิก