ข้อมูลทั่วไปสำหรับ แผน Home Easy

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,999 บาท/ปี
 • รับส่วนลดเมื่อซื้อกรมธรรม์แบบ 3 ปี
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างจากภัยที่คุ้มครอง
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมถึงเสื้อผ้า จากภัยที่คุ้มครอง
 • ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของแต่ละแผน
ความคุ้มครอง 
HOME EASY 1
HOME EASY 2
HOME EASY 3
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่รวมถึงวอลเปเปอร์) 
วงเงิน 500,000 บาท
(First Loss Bht.500,000)
วงเงิน 750,000 บาท
(First Loss Bht. 750,000)
วงเงิน 1,000,000 บาท
(First Loss Bht. 1,000,000)
 หมวดที่ 1  อัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม
จำนวนเงินจำกัดสูงสุด ต่อครั้งและต่อปี (บาท)
- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
500,000
750,000
1,000,000
- ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย)
20,000
20,000
20,000
ภัยเพิ่มเติม :   ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก      
- ลูกเห็บ
100,000
150,000
200,000
- ลมพายุ
100,000
150,000
200,000
- แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
100,000
150,000
200,000
- น้ำท่วม
50,000
75,000
100,000
- ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
50,000
50,000
50,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)   
   -  ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย
10,000
   -  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
10% ของความเสียหายและไม่เกิน 50,000
   -  การล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือ การหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้ 
10% ของความเสียหายและไม่เกิน 50,000
   -  ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
10% ของความเสียหายและไม่เกิน 50,000
   -  ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็น สำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษาสำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
10% ของความเสียหายและไม่เกิน 50,000
   -  ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร
10% ของความเสียหายและไม่เกิน 50,000
 หมวดที่ 2   โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ)
จำนวนเงินจำกัดสูงสุด
ต่อครั้งและต่อปี (บาท)
- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
100,000
150,000
200,000
- ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ         
 หมวดที่ 3 ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 
จำนวนเงินจำกัดสูงสุด ต่อครั้งและต่อปี (บาท)
ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) 
500,000
750,000
1,000,000
 1. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของแต่ละแผน
 2. แผนประกันภัยนี้สำหรับมูลค่าทรัพย์สินรวมสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
 3. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่รวมถึงวอลเปเปอร์)
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/ยูนิต
 5. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 6. บริษัทฯจะชดใช้ความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
 1. โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 3. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัย กำหนด
 4. การจัดส่งของกำนัล จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ หลังจากทำรายการสำเร็จ
 5. *บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีหรือเปลี่ยนแปลงของกำนัล รวมถึงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น

หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามแผนประกันภัยที่ท่านเลือก

ท่อแตก น้ำรั่ว ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หนักแค่ไหนก็หมดห่วงด้วย MSIG Home Easy

ซื้อเลย!