พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม

จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
 • คุ้มครอง โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ
 • คุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบ
 • คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย สำหรับโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
 • คุ้มครองรวม 150% ของทุนประกันภัย

 โดยหักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) หากมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับรุนแรงแล้วสัญญาจะสิ้นผลบังคับทันที

 

¹การจ่ายผลประโยชน์ในแต่ละระดับจะจำกัดเฉพาะ 1 โรคร้ายแรงต่อระดับเท่านั้น

²หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) หากมีการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับรุนแรงแล้วสัญญาจะสิ้นผลบังคับทันที

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย 

1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง               

ถึงอายุ 99 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาหลัก)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

เงื่อนไขเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัยและปรับเพิ่มทุก 5 ปี

ทุนประกันภัย       

▪ ตั้งแต่ 100,000 – 10,000,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของทุนประกันภัยหลัก
▪ กรณีผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 17 ปี ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

 

สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม ลูกค้าสามารถซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญของ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ดังต่อไปนี้

 • PRUguardian 7 (7/20) 
 • PRUincome guard (10/20) 
 • PRUdream guard (20/20) 
 • PRUhappy life guard (A60/A70) 
 • PRUhappy savings (6/15)
 • PRUsecure living (8/A75)
 • PRUhappy annuity 390
 • PRUdefine 8/88

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (ครอบคลุมมะเร็งผิวหนัง)
 2. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 3. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
 4. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 5. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 6. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 7. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง
 8. การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือดหรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง
 9. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด
 10. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย
 11. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง
 12. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
 13. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 14. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
 15. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ
 16. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง
 17. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก
 18. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (ครอบคลุมมะเร็งผิวหนัง)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 4. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 5. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 7. ไตวายเรื้อรัง
 8. ตับวาย
 9. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 10. แผลไหม้ฉกรรจ์
 11. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 12. ภาวะอะแพลลิก
 13. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 15. ตาบอด
 16. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 17. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 18. ภาวะโคม่า
 19. โรคเท้าช้าง
 20. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 21. การสูญเสียการได้ยิน
 22. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 23. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 24. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 25. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
 26. โรคถุงน้ำในไต
 27. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 28. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 29. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 30. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 31. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 32. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 33. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 35. โรคพาร์กินสัน
 36. โรคโปลิโอ
 37. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 38. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 39. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
 40. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 41. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 42. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 43. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 44. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 45. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

*โรคร้ายแรง หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด หรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์หลังระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่อายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
  • การฆ่าตัวตายโดยเจตนา หรือการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนาหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  • ถูกผู้รับประโยชน์ ผู้รับโอนประโยชน์ฆ่า พยายามฆ่า หรือทำร้ายร่างกาย หรือพยายามกระทำการเช่นว่านี้โดยเจตนา
  • การเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนายความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้นโดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย